Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư cho van kiểm soát nước phun hơi quá nhiệt phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên, đột xuất đợt 2 năm 2017 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Phát điện 3 27/10/2017 14:00
Mua xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 01/11/2017 10:30
Thuê quảng cáo trên bảng thông tin điện tử ngoài trời Viễn thông Lạng Sơn 30/10/2017 15:00
Thuê dịch vụ quản trị, giám sát kênh truyền Ban Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 08/11/2017 14:30
Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư cho bơm nâng công suất phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên, đột xuất đợt 2 năm 2017 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Phát điện 3 30/10/2017 14:00