Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới nam đường Bạch Đằng - Lê Hồng Phong – Hạng mục: Điện sinh hoạt - Chiếu sáng Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC 04/09/2018 08:00
cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị và xây dựng 02 mô hình thử nghiệm cấp nước nuôi thủy sản cho diện tích 1ha và diện tích 3ha Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên 04/09/2018 08:00
Cung cấp dịch vụ vệ sinh Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh 02/09/2018 07:30
Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt Công ty lưới điện cao thế miền Bắc 04/09/2018 09:00
Xây lắp + Thiết bị + Hạng mục chung + Dự phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 31/08/2018 15:00