Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Xây dựng và Thiết bị Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4 11/06/2018 14:30
Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt Công ty lưới điện cao thế miền Bắc 08/06/2018 15:00
Xây lắp (bao gồm chí phí: xây dựng + hạng mục chung) + thiết bị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc 20/06/2018 14:30
Thi công xây lắp và mua sắm hàng hóa Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu 09/06/2018 08:00
Cung cấp hàng hóa và thi công sửa chữa Công ty lưới điện cao thế miền Bắc 07/06/2018 09:00