Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Phần xây lắp trụ sở làm việc, điện nước, chống sét, các hạng mục phụ trợ; Điều hòa không khí; Thiết bị văn phòng; Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, mạng máy tính. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang 03/12/2018 15:00
Phần xây lắp trụ sở làm việc, điện nước, chống sét, các hạng mục phụ trợ; Điều hòa không khí; Thiết bị văn phòng; Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, mạng máy tính. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang 03/12/2018 16:00
Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị Công ty Điện lực Thanh Hoá 03/12/2018 10:00
Gói số 08/HHo/2019: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình Công ty Điện lực Bình Định 03/12/2018 08:00
Gói số 07/HHo/2019: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình Công ty Điện lực Bình Định 03/12/2018 08:00