Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu hỗn hợp: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG 06/11/2017 09:00
Gói thầu số 2: Thi công cải tạo hệ thống xử lý, thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Cáo Đỉnh (PC). (Đăng tải trên báo đấu thầu số 199 ngày 20/10/2017) Công ty Nước sạch Hà Nội 04/11/2017 08:15
XL-TB 01/2017: Cung cấp lắp đặt hệ thống nội thất Bệnh Viện Chợ Rẫy 06/11/2017 09:30
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Công ty Bất động sản Viettel 06/11/2017 14:30
Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%), hạng mục hệ thống internet, điện thoại, hệ thống camera quan sát Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh 03/11/2017 09:00