Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Xây lắp + Thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 04/03/2019 08:00
Xây lắp + thiết bị + hạng mục chung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 01/03/2019 14:00
Gói thầu số 10/HHo/2019 Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình Công ty Điện lực Bình Định 01/03/2019 08:00
Gói thầu số 09/HHo/2019 Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình Công ty Điện lực Bình Định 01/03/2019 08:00
Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (trừ Quốc lộ 18) Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 28/02/2019 08:00