Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 23a: Lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải (bao gồm phần xây dựng và thiết bị) Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 12/03/2018 09:00
Gói thầu số 17 (EPC): Khảo sát địa chất – Lập thiết kế bản vẽ thi công và thi công chống thấm thân đập đất. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam 21/03/2018 10:00
Cung cấp hàng hóa và xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 12/03/2018 08:30
Cung cấp hàng hóa và xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 12/03/2018 08:30
Cung cấp hàng hóa và xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 12/03/2018 08:30