Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Mua sắm vật tư, thuê chuyên gia, công cụ dụng cụ để xử lý bất thường bộ truyền động máy cắt đầu cực tổ máy GT6 NMĐ Cà Mau 2 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU 12/06/2018 14:00
Vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cụm y tế của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Dương BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH DƯƠNG 05/06/2018 09:00
Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện thoại không dây VOIP dây chuyền 1 – năm 2018 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 31/05/2018 10:00
Thuê xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ 12/06/2018 08:00
Gói thầu thuê ngoài thiết bị phục vụ bốc xúc đất đá lò, xít thải các loại năm 2018 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 45 06/06/2018 09:00