Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Thuê tàu khảo sát địa chất phục vụ điều tra đặc điểm địa hình, địa chất đáy biển Trung tâm Điều tra tài nguyên-môi trường biển 21/03/2018 09:00
Thuê tàu khảo sát địa vật lý phục vụ điều tra đặc điểm địa hình, địa chất đáy biển Trung tâm Điều tra tài nguyên-môi trường biển 15/03/2018 09:00
Thuê đường truyền quang trắng truyền tín hiệu từ Trung tâm Truyền dẫn phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến phòng Headend của Đài VTC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 02/03/2018 08:00
07.BHCT ĐTXD3.2018: Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 07/03/2018 16:00
Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2018 Nhà máy In tiền Quốc gia 15/03/2018 13:30