Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Chỉnh lý tài liệu kho lưu trữ Văn phòng HĐND và UBND quận Đống Đa 30/11/2018 16:15
Gói thầu 02 BH-THTA+ĐMTAM+OPGW: Bảo hiểm công trình Công ty Lưới điện cao thế miền Trung 27/11/2018 09:00
Thuê dịch vụ bốc xúc vận chuyển đá thải từ bãi chứa đá thải của Công ty than Khánh Hòa vào phễu trạm nghiền Công ty CP xi măng Quán Triều Công ty than Khánh Hòa _ VVMI _Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc _TKV_ CTCP 13/12/2018 09:00
Kiểm tra tình trạng, vệ sinh thiết bị cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện Sê San 4 và Đập điều hòa sau mùa mưa lũ Công ty Phát triển thủy điện Sê San 30/11/2018 09:00
Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính của xã vào CSDL đất đai cấp huyện; đào tạo sử dụng phần mềm Southlis Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước 06/12/2018 08:00