Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Thi công xây lắp và thiết bị (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước 03/12/2018 08:00
Lắp đặt cáp quang và phụ kiện công trình Xây dựng đường truyền mạch vòng mạng WAN của PC Sơn La về EVN. Công ty Điện lực Sơn La 29/11/2018 09:00
Gói thầu số 02: Xây dựng công trình (Bao gồm cả hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Định Liên 30/11/2018 09:00
Cải tạo nhà C1 (N33)-KV1 Học viện Hậu cần 30/11/2018 10:00
Kè đá, xây tường rào ao Tiểu đoàn 5 cũ - KV2 Học viện Hậu cần 30/11/2018 08:00