Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc 07/11/2017 08:30
Gói thầu số 01 xây dựng công trình: Bãi đỗ xe tĩnh khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp 06/11/2017 08:00
Xây lắp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Đông Anh 04/11/2017 10:00
Xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phúc Yên 06/11/2017 09:00
XL01: Xây dựng nền đường, mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa lớp 1 Ban Quản lý Dự án ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước 14/11/2017 14:00