Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
XL - 01: Thi công xây dựng, các hạng mục nhà SH c, nhà xe, hàng rào, sân đường + Hạng mục chung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CICON 04/03/2019 14:00
Gói thầu số 3: xây lắp Đường dây 0,4kV sau các TBA Quỳnh Bội, Quỳnh Bội 2, Phú Dư, bơm Phú Đậu xã Quỳnh Phú huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. Công ty Điện lực Bắc Ninh 27/02/2019 15:00
Gói thầu số 2: xây lắp Đường dây 0,4kV sau TBA: Thanh Hoài 2, Thanh Khương, Thanh Khương 2, Thanh Khương 3, Công Hà. Công ty Điện lực Bắc Ninh 27/02/2019 15:00
Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình(bao gồm chi phí hạng mục chung). UBND thị trấn Quán Lào 05/03/2019 10:00
Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung). UBND thị trấn Quán Lào 05/03/2019 09:00