Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Thi công xây lắp Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Việt Tiến 13/06/2018 09:00
Số 07 - Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung) UBND xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 08/06/2018 09:30
Thi công xây lắp Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thắng Thủy 12/06/2018 09:15
Thi công xây lắp Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh An 11/06/2018 09:00
Gói thầu QB:4-XD:2: Thi công xây dựng 03 cầu Thuận Hòa, Ngầm Cờ Đỏ, Liên Sơn - Tân Sơn Ban Quản lý dự án 4 18/06/2018 08:00