Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Thi công xây dựng Trường PTDT BT tiểu học Bhalêê Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Giang 29/12/2017 08:00
Gói thầu số 21 - xây lắp 6: Nạo vét và gia cố kênh tiêu Nước Nhĩ đoạn từ K0+128 đến K1+100 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh 28/12/2017 09:00
Thi công xây dựng Trường mẫu giáo xã Dang Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Giang 28/12/2017 14:00
Gói thầu số 28: Thi công sửa chữa, cải tạo Khoa nội - nhi thành thành Khoa nội - y học phục hồi. Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 25/12/2017 09:45
Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ nhà điều hành sản xuất công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện chi nhánh tổng công ty truyền tải điện quốc gia 26/12/2017 08:00