Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 13/03/2019 08:00
Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 13/03/2019 08:00
Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 13/03/2019 08:00
Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công ty Điện lực Hòa Bình 14/03/2019 09:00
Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Yên Luông, huyện Gò Công Tây Công ty Điện lực Tiền Giang 08/03/2019 09:00