Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu TV-08: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các gói thầu các gói thầu XL-05 và MS-06 Ban Quản lý dự án công trình DK1 04/09/2018 09:30
Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công ty Điện lực Sóc Trăng 12/09/2018 14:00
Gói thầu số 01: Khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 12/09/2018 09:00
Tư vấn kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện 12/09/2018 14:00
Gói thầu 40 2018 - ĐTXD - GS - ĐTRRQM: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng mới lộ 492E1.46 cấp điện cho khu công nghiệp Nam Thăng Long, giảm tải 473 E1.6 CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM 07/09/2018 09:00