Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa 14/11/2017 10:15
Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch Trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 15/11/2017 09:00
Gói thầu số 23: Tư vấn giám sát thi công các gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị gói số 16, 17, 18, 19 Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Y tế Lào Cai 15/11/2017 09:45
Chi phí kiểm toán Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai 14/11/2017 09:15
Tư vấn khảo sát thiết kế và lập dự toán bước lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng KCN Sông Công II - giai đoạn I diện tích 6,3ha. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 199 ngày 20/10/2017) Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu công nghiệp 17/11/2017 09:00