Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng (chi tiết) doanh trại các đơn vị Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt 13/12/2018 08:30
Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 13/12/2018 08:00
Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 13/12/2018 08:00
Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 13/12/2018 08:00
Xây dựng phần mền quản lý bài giảng và đào tạo trực tuyến BỆNH VIỆN BẠCH MAI 13/12/2018 14:00