Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Tư vấn khảo sát, lập BCKT-KT Công ty Điện lực Bắc Giang 04/01/2018 08:00
Gói thầu số 02/TV-SCL2018 Công trình: Cải tạo đường dây nhánh Vân Hà thuộc lộ 473 E10.6; Công ty Điện lực Phúc Thọ 05/01/2018 08:30
Phân tích mối nguy và khả năng vận hành (Hazop) tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 08/01/2018 10:00
Gói thầu số 04/2018-TVGS.01-ĐTXD: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công ty Điện lực Hà Đông 05/01/2018 09:00
Gói thầu số 04/2018-TVGS.02-ĐTXD: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công ty Điện lực Hà Đông 05/01/2018 09:00