Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
SCTX 2018 - 0201: Cung cấp các chủng loại dầu mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất điện sửa chữa thường xuyên năm 2018 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 23/05/2018 17:15
Xà thép và thanh chống các loại Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM TNHH - Công Ty Điện Lực Bình Phú 23/05/2018 16:41
Gói thầu VT09: “DCL, FCO, hộp đầu và hộp nối cáp ngầm hạ thế”. CN Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận 23/05/2018 16:14
Cung cấp thiết bị phục vụ ghi chỉ số công tơ điện tử từ xa Công ty Điện lực Cao Bằng 23/05/2018 16:07
05 2018 VNC-VQ2 Mua sắm thiết bị định tuyến Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel 23/05/2018 15:43