Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
(Gói thầu) Cung cấp cách điện và phụ kiện đường dây CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 14/12/2018 18:25
Cung cấp lắp đặt máy bơm định lượng và máy bơm dự phòng Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp 14/12/2018 18:01
Gói thầu số 03: Cung cấp VTTB TBA 110kV và cung cấp, lắp đặt, TNHC hệ thống thông tin, Scada và xây lắp TBA 110kV Ban quản lý dự án phát triển Điện lực 14/12/2018 17:11
Thiết bị trường học 2019-2020 Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Thiên Phúc 14/12/2018 17:11
NPC-JICa-110LK-G04: Cung cấp dây dẫn, cáp quang, cách điện và phụ kiện cho các ĐZ 110kV đấu nối vào các TBA 110kV Ban quản lý dự án phát triển Điện lực 14/12/2018 17:08