Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Xây dựng dịch vụ công trực tuyến cho 10 thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 23/02/2018 15:19
Phần mềm cơ sở dữ liệu xuất bản, in, phát hành tại Đà Nẵng, có kết nối với hệ thống Trung ương Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 23/02/2018 15:19
VT-SCL 37: Biến dòng, contactor, cầu chì ống, Đồng hồ đo áp suất, Rơ le, tay trang điều khiển, Thyritor phục vụ sửa chữa lớn năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 23/02/2018 14:35
Gói thầu 17DAY-G122: Cung cấp cáp ngầm trung áp các loại Tổng công ty Điện lực miền Trung 23/02/2018 14:24
VT06-2018: Cung cấp cầu chì ống, dây chảy các loại Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp 23/02/2018 11:14