Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu số 11: Mua sắm hộp đầu cáp trung thế các loại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 28/03/2017 16:41
Mua sắm cầu dao phụ tải Công ty Điện lực Bắc Giang 28/03/2017 10:44
gói thầu 04:phụ kiện các loại CN Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận 28/03/2017 09:36
Tủ phân phối hạ thế, Máy cắt các loại Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 28/03/2017 09:11
Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 28/03/2017 09:06