Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
CPC-TAMANH-G03: Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, cáp ngầm, cáp quang, cách điện và phụ kiện Tổng công ty Điện lực miền Trung 18/08/2018 16:42
CPC-GTHPGQ.GD2-G02: Cung cấp cột thép Tổng công ty Điện lực miền Trung 18/08/2018 16:17
Cung cấp 03 bộ kìm ép, cắt và bơm thủy lực CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU 18/08/2018 12:25
Cung cấp vật tư phụ tùng cho máy phát điện Cummins 1.500kW và máy phát điện Perkins 1.000kW CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU 18/08/2018 12:14
CPC-GTHPDQ.GD2-G01: Cung cấp dây dẫn, cách điện, phụ kiện Tổng công ty Điện lực miền Trung 18/08/2018 11:08