Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu số 9: Nắp chụp và băng keo Công ty Điện lực Thủ Thiêm 20/10/2017 10:04
Gói thầu số 8: Cung cấp cân băng tải, cân phân tích điện tử Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Khe Chàm TKV 20/10/2017 10:04
Gói thầu số 3: Giàn đà máy biến thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm 20/10/2017 09:55
Gói thầu 105: Mua sắm máy biến áp phân phối 3 pha 400kVA tổn hao thấp. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 20/10/2017 09:47
Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo mưa nhà máy thủy điện Sê San 4 Công ty Phát triển thủy điện Sê San 20/10/2017 09:30