Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Thi công xây lắp và thiết bị Công ty TNHH xây dựng Kiến Tạo Xinh 16/02/2019 12:00
Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm ứng dụng; thiết bị số hóa và các dịch vụ khác Học viện Tài chính 15/02/2019 11:46
Xây lắp (Nhà làm việc, điện nước; các hạng mục phụ trợ; Cung cấp và lắp đặt: Hệ thống PCCC, tăng áp, hút khói; hệ thống điều hoà không khí và thông gió; Thang máy) Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 13/02/2019 15:39
Phần khối lượng còn lại của gói thầu xây dựng + thiết bị số 02 CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG 13/02/2019 15:00
Khảo sát, lập TKBVTC, dự toán và Thi công xây lắp Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô 13/02/2019 10:54