Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm biến áp, tuyến đường dây và máy phát điện Công ty Bất động sản Viettel 11/12/2017 14:17
Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống thang máy Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP 11/12/2017 11:39
Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 11/12/2017 11:26
Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 11/12/2017 11:22
Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 11/12/2017 11:16