Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị không thuộc danh mục mua sắm tập trung. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm 22/02/2018 16:09
Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV - nhà máy nước Thủ Đức 22/02/2018 13:13
Gói thầu số 01: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hạng mục chung Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông 21/02/2018 10:08
Cải tạo CSHT phục vụ lắp đặt thiết bị 4G tại Đài viễn thông Hải Phòng Năm 2017 Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone 12/02/2018 11:17
Gói 3a: Đấu thầu tập trung Xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị truyền dẫn và cài đặt hiệu chỉnh Công ty điện lực Thái Nguyên 12/02/2018 09:23