Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Tàu trên tuyến đường Thới Bình – U Minh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau 18/10/2017 09:11
Đầu tư nâng cấp bến khách ngang sông có chở ô tô và đường dẫn – bến Doi Lửa Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Bình 16/10/2017 15:22
Nâng cấp, mở rộng bến khách ngang sông và đường dẫn từ xã Tân Bình qua xã Tân Long, huyện Thanh Bình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Bình 16/10/2017 15:14
Nhà máy sản xuất hàng may mặc Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây 20/09/2017 08:49
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Đào Viên, Cách Bi, huyện Quế Võ Sở Xây dựng Bắc Ninh 23/05/2017 14:43