Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở HDT Hà Nam tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 05/12/2017 09:04
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 05/12/2017 09:01
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 05/12/2017 08:56
Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Tàu trên tuyến đường Thới Bình – U Minh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau 18/10/2017 09:11
Đầu tư nâng cấp bến khách ngang sông có chở ô tô và đường dẫn – bến Doi Lửa Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Bình 16/10/2017 15:22