Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Đầu tư phát triển đô thị Phân khu số 9, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 13/02/2019 14:17
Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 13/02/2019 14:15
Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 13/02/2019 14:05
Khu đô thị tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La 31/01/2019 10:34
Khu đô thị bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La 31/01/2019 10:32