Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Chợ đêm Sơn Trà Phòng Kinh tế quận Sơn Trà 16/08/2018 11:15
Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 09/08/2018 22:46
Khu dân cư số 3, số 4 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 06/08/2018 14:47
Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tình Hòa Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 05/08/2018 07:26
Khu trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Bình 02/08/2018 14:35