Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho công trình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH_CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH 15/02/2019 09:58
Gói thầu số 8-ĐQV: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Ninh 15/02/2019 08:44
Nhà quản lý đầu mối Thạch Nham Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 13/02/2019 16:52
19-XDCB18: Cải tạo đường dây hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Nguyễn Văn Ngọc Công ty Điện lực Ba Đình 13/02/2019 16:20
Sửa chữa cảng tiếp nhận dầu Phú Mỹ 2.1 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 13/02/2019 14:09