Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu số 01: Xây lắp và hạng mục chung Uỷ ban nhân dân phường Mộ Lao 23/05/2018 17:21
Gói số 2. XD: Thay mái tôn ngấm dột, ốp lát nền cũ đã xuống cấp, thay một số trần và thiết bị vệ sinh đã hư hỏng nhà B; XD sân, nhà điều hành bãi thực tập cơ giới; SC cổng, hàng rào bảo vệ KTX HS,SV Trường Cao Đẳng Cơ Giới Và Thủy Lợi 23/05/2018 16:50
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 2 – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 23/05/2018 16:06
09-XL-DS Công ty Lưới điện cao thế miền Trung 23/05/2018 15:59
Gói thầu 09-XL-QN: Cung cấp VTTB, thi công lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm tín hiệu hệ thống PCCC, camera, chống đột nhập Công ty Lưới điện cao thế miền Trung 23/05/2018 15:55