Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Xây lắp công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÀI GÒN 19/11/2018 17:22
Thi công xây lắp công trình Sở Y tế tỉnh Hoà Bình 19/11/2018 16:13
Gói thầu ST:05-XD:01 - Thi công xây dựng các cầu trên địa bàn huyện Long Phú, Cù Lao Dung và Trần Đề Ban quản lý dự án 6 19/11/2018 14:06
Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại Công ty Điện lực Thái Bình 19/11/2018 13:14
Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ 19/11/2018 11:41