Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Phiêng Cằm 1, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn; Hạng mục: Nhà lớp học 01 tầng 01 phòng ( bản Nặm Pút) + nhà lớp học 01 tầng 01 phòng ( bản Thẳm Hưn) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 19/10/2017 15:33
Gói thầu 01 (Xây lắp) Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Anh Phú 19/10/2017 15:32
Gói thầu: thi công hệ thống đo đếm thuộc công trình: Sửa chữa lớn hệ thống đo đếm từ phương thức không đo xa sang phương thức đo xa Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông 19/10/2017 14:15
Gói thầu xây lắp (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp 19/10/2017 09:49
Xây lắp công trình hệ thống thoát nước dọc ĐT.277, lý trình Km4+200-Km5+314, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh 18/10/2017 14:20