Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ủy ban nhân dân xã Tiến Thịnh 18/08/2018 08:59
Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ủy ban nhân dân xã Tiến Thịnh 18/08/2018 08:42
Thi công xây lắp Công ty lưới điện cao thế miền Bắc 17/08/2018 16:52
Thi công xây lắp Công ty lưới điện cao thế miền Bắc 17/08/2018 16:46
Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐT.287 - cầu Trung Hòa, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh 17/08/2018 15:54