Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Tư vấn khảo sát và lập PAKT – DT các công trình sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2019 Ban Quản lý Cao ốc Văn Phòng Tổng công ty Điện lực TP HCM TNHH 09/11/2018 15:52
Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Hà Tĩnh 08/11/2018 10:40
Xây dựng phân hệ báo cáo trực tuyến tình hình KTXH theo kỳ trên toàn quốc Trung tâm Tin học Bộ Kế hoạch và Đầu tư 08/11/2018 09:03
Gói thầu tư vấn lập đề án thiết kế và dự toán công trình Đại tu kiến trúc các TBA trên địa bàn quận Đống Đa năm 2019 Công ty Điện lực Đống Đa 07/11/2018 16:13
Gói thầu 02+03 2019 SCL GT-01: Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán Công ty Điện lực Thạch Thất 06/11/2018 15:01