Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói 04 Giám sát thi công Công ty Điện lực Hoài Đức 14/08/2018 10:21
Gói thầu GS: Giám sát thi công xây lắp 02 công trình CN Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận 13/08/2018 09:22
Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Bắc Ninh 07/08/2018 07:39
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 06/08/2018 09:12
Tư vấn về mô hình tổ chức, xây dựng hệ thống KPI và hệ thống lương, thưởng tại Công ty Xổ số điện toán Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM 30/07/2018 14:01