Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu 03 2018 “Tư vấn lập Phương án kỹ thuật – Dự toán” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM 22/05/2018 15:14
Tư vấn lập PAKT - Dự toán các danh mục SCL đợt 6 năm 2018 Công ty Điện lực Cao Bằng 14/05/2018 09:34
Gói thầu số 2: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường Công ty Điện lực Bắc Ninh 11/05/2018 08:45
Gói thầu TV 02: Tư vấn lập BCKT-KT công trình: Lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2018. Công ty Điện lực Cao Bằng 07/05/2018 08:31
Xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử Vietlott CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM 03/05/2018 14:22