Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Gói thầu số 1: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh 29/01/2019 16:12
Tư vấn khảo sát và lập PAKT – DT các công trình sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2019 Ban Quản lý Cao ốc Văn Phòng Tổng công ty Điện lực TP HCM TNHH 29/01/2019 10:22
Lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Phật tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh 28/01/2019 15:36
Kiểm toán vốn đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc 25/01/2019 08:26
Gói thầu số 01-TVĐTXD19: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công công trình Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019 (Phường Nguyễn Trung Trực, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Trúc Bạch, N Công ty Điện lực Ba Đình 24/01/2019 16:05