Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ thí điểm đấu thầu qua mạng

07/09/2011

New Page 1

    Bước vào giai đoạn cuối thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng (ĐTQM), ngày 6/9, Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có cuộc họp với các cơ quan tham gia thực hiện thí điểm để đánh giá tình hình thực hiện thí điểm ĐTQM theo Thông tư 17/2010/TT-BKH (TT 17) Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng trên Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn và chuẩn bị cho báo cáo tổng kết giai đoạn thí điểm trình Thủ tướng Chính phủ.

    Tham dự cuộc họp còn có Ban Quản lý dự án huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Viện dầu khí Việt Nam và 3 đơn vị trực thuộc đã tự nguyện tham gia đăng ký, đăng tải thông báo mời thầu và thực hiện đấu thầu trên Hệ thống.

Kết quả đạt được chưa nhiều

    Theo báo cáo đánh giá của Cục QLĐT về tình hình thực hiện thí điểm ĐTQM tại 3 cơ quan là: UBND TP.Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), cơ bản là đáp ứng yêu cầu đặt ra theo kế hoạch mà các cơ quan đăng ký từ đầu năm 2011. Đến nay, số lượng bên mời thầu đăng ký trên Hệ thống là hơn 2600, trong đó các đơn vị trên địa bàn Hà Nội là 65, các đơn vị viễn thông là 136, các đơn vị điện lực là 138. Số thông báo mời thầu đăng tải trên Hệ thống là trên 13.000, trong đó gói thầu hàng hóa, xây lắp, tư vấn, EPC tương ứng là trên dưới 8300, 4400, 250 và 50.

    UBND TP. Hà Nội giao cho 4 đơn vị là các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế tham gia thí điểm ĐTQM. Việc đăng ký với tư cách là bên mời thầu, đăng tải “Kế hoạch đấu thầu”, “Thông báo mời thầu” lên Hệ thống đấu thầu điện tử theo TT 17 là bắt buộc đối với các đơn vị tham gia thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc UBND TP. Hà Nội còn thực hiện rất hạn chế. Trong khi việc triển khai ở 2 đơn vị là EVN và VNPT được đánh giá khả quan hơn.

    Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Thị Bài (đơn vị tham mưu cho UBND TP.Hà Nội trong việc thực hiện thí điểm ĐTQM) nhấn mạnh: Các đơn vị thuộc UBND TP.Hà Nội được phân công tham gia thí điểm ĐTQM ngay từ đầu, nhưng đến nay kết quả triển khai vẫn còn rất khiêm tốn, tính quyết tâm thực hiện chưa cao. Ở góc độ là đơn vị tham mưu, Sở sẽ đề xuất với UBND TP.Hà Nội các biện pháp cương quyết, chế tài cụ thể để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bài cũng cho rằng: Thực tế triển khai, các đơn vị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do sự phân cấp: việc phê duyệt các gói thầu có nguồn vốn sự nghiệp do các Sở chuyên ngành thực hiện; gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ hầu hết được tiến hành chỉ định thầu; với những gói thầu trên 5 tỷ thì dung lượng Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu lớn, khó thực hiện ĐTQM…

    Về thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng, Phó Cục trưởng Cục QLĐT Nguyễn Sơn cho biết: Theo yêu cầu, mỗi cơ quan thí điểm cần thực hiện tối thiểu 11 gói thầu trước ngày 31/10/2011 và kế hoạch triển khai đã được các cơ quan xác nhận từ cuối tháng 3/2011. Tuy vậy, tới nay UBND TP.Hà Nội chưa thực hiện được gói thầu nào; EVN đã thực hiện được 6 gói thầu; VNPT thực hiện được 6 gói thầu.

Tự đăng ký tham gia và đã thành công

    Đây là trường hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, Sở này đã thực hiện thành công 2 gói thầu (1 xây lắp, 1 mua sắm thiết bị) qua Hệ thống đấu thầu điện tử. Đến nay, chỉ có duy nhất đơn vị này thực hiện thí điểm thành công gói thầu xây lắp qua Hệ thống ĐTQM.

    Bà Nguyễn Thị Phương, đại diện Viện Dầu khí Việt Nam chia sẻ: Viện Dầu khí Việt Nam từ khi tham gia thí điểm ĐTQM đã thực hiện được 8 gói thầu mua sắm hàng hoá và nhờ sự hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ của Cục QLĐT nên đã thực hiện thành công, không gặp trở ngại gì. Với vai trò là đơn vị không được phân công tham gia thí điểm ĐTQM, nên khi đăng ký tham gia thì đơn vị gặp trở ngại trong việc triển khai ở các đơn vị thành viên trực thuộc Viện; các đơn vị này ban đầu không có sự tham gia tích cực, hiệu quả. Tuy nhiên, Viện đã có văn bản, chế tài kiên quyết (liên quan tới việc cấp vốn, giải ngân dự án…) cho các đơn vị trực thuộc. Nhờ đó, các đơn vị này đã tham gia tích cực với kết quả là thực hiện thành công 8 gói thầu đấu thầu qua Hệ thống ĐTQM.

Quyết tâm hoàn thành đủ 11 gói thầu

    Theo Công văn số 1051/BKH-QLĐT ngày 23/2/2011 của Bộ KH&ĐT gửi các đơn vị thí điểm về việc triển khai thí điểm ĐTQM năm 2011, các đơn vị sẽ phải hoàn thành thí điểm ĐTQM trước ngày 31/10/2011, tiến tới kết thúc giai đoạn thí điểm. 3 đơn vị tham gia thí điểm ĐTQM đều bày tỏ quyết tâm cao trong việc hoàn thành thực hiện 11 gói thầu thí điểm ĐTQM đúng thời hạn.

    Hiện EVN Hà Nội (đơn vị được EVN phân công tham gia thí điểm) ngoài 5 gói thầu thí điểm ĐTQM đã thực hiện, dự kiến tổ chức đấu thầu thí điểm 7 gói thầu và quyết tâm thực hiện trong tháng 9 và tháng 10/2011. VNPT cũng quyết tâm thực hiện nốt 5 gói thầu còn lại cùng thời điểm này.

    Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Tiến bày tỏ quyết tâm: Mục tiêu của các đơn vị tham gia thực hiện thí điểm là phải thực hiện được 11 gói thầu, do đó ở giai đoạn cuối thực hiện thí điểm ĐTQM, các đơn vị cần có những công tác bổ trợ cho các gói thầu như: thu hút sự tham gia của các nhà thầu qua danh sách các nhà thầu đã từng tham gia đấu thầu các gói thầu của đơn vị; nộp hồ sơ dự thầu bổ sung cho hồ sơ dự thầu được chuyển qua Hệ thống… để có thể bảo đảm được thành công cho các gói thầu thực hiện thí điểm; cũng như bảo đảm được kế hoạch thực hiện đấu thầu của gói thầu đã được phê duyệt. Ngoài ra, Sở KH&ĐT Bắc Ninh cũng đã đăng ký thực hiện thí điểm ĐTQM thêm 3 gói thầu trước khi kết thúc giai đoạn thí điểm ĐTQM tới đây.

    Sau buổi họp sơ kết, Cục QLĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các đơn vị trực tiếp tham gia thí điểm ĐTQM và các đơn vị quan tâm để phối hợp thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch, có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ khi kết thúc thực hiện thí điểm ĐTQM.

Trần Tuyết