Bàn giao hệ thống mua sắm chính phủ điện tử

26/02/2011

Ngày 4/9/2009, Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã thực hiện bàn giao Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm (EPPS).

Tin tức về đấu thầu qua mạng