Viện Dầu khí Việt Nam triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng gói thầu đầu tiên

01/03/2011

Ngày 22/02/2011, Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp và hướng dẫn với Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác thí điểm đấu thầu qua mạng theo Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Với tư cách Bên mời thầu, đơn vị này đã tiến hành đăng ký và đăng tải thông báo mời thầu qua mạng tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn với số TBMT: 20110200507-02 đối với gói thầu số 6: Thiết bị văn phòng thuộc Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị năm 2011. Gói thầu này đã phát hành hồ sơ mời thầu miễn phí trên Hệ thống đấu thầu điện tử từ ngày 23/02/2011. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu từ 11h ngày 23/02/2011 đến 14h00 ngày 08/3/2011. Thời điểm đóng thầu là 14h00 ngày 08/3/2011.
Các nhà thầu mong muốn tham gia có thể đăng ký để nộp hồ sơ dự thầu qua hệ thống này. Đây là đơn vị thứ hai (sau Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du) tự nguyện tham gia thí điểm đấu thầu qua mạng kể từ sau Tết nguyên đán Tân mão.
Các nhà thầu quan tâm có thể liên hệ theo địa chỉ: 0432321035 để được hướng dẫn chi tiết.

Tin tức liên quan đến đấu thầu