Ngày 23/10 tổ chức đấu thầu điện tử 10 gói thầu

26/10/2012

Theo Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số 31 gói thầu được mở thầu trong ngày 23/10 thì có tới 10 gói thầu được tổ chức đấu thầu điện tử. Đây là con số kỷ lục về số lượng gói thầu được thực hiện đấu thầu điện tử trong ngày kể từ khi triển khai thí điểm đấu thầu điện tử.

 

Các chủ đầu tư của 10 gói thầu này là: Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Điện lực Bình Phú, Công ty Cổ phần Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Riêng Công ty Điện lực Bình Phú thực hiện 7/10 gói thầu. 

 

Hầu hết 10 gói thầu trên được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, có nhiều nhà thầu tham dự với giá dự thầu khá cạnh tranh. Chẳng hạn: Gói thầu Phụ kiện lưới điện do Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Phú mời thầu có 4 nhà thầu tham dự. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Sài Gòn có giá dự thầu là 603,026 triệu đồng; lần lượt giá dự thầu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xây dựng điện Bích Hạnh là 648,559 triệu đồng; của Công ty TNHH Cơ điện Phương Đông là 553,901 triệu đồng; của Công ty TNHH MTV Việt Trường là 558,203 triệu đồng… 

 

Đại diện Phòng Quản lý mạng đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, thời gian gần đây, công tác triển khai đấu thầu điện tử đã được các đơn vị triển khai rất tích cực. Việc thực hiện đấu thầu điện tử giúp các đơn vị tham gia đấu thầu không cần tổ chức lễ mở thầu mà chỉ cần mở thầu trên mạng, nhà thầu có thể theo dõi và xem biên bản mở thầu trên mạng một cách công khai.

 

Thống kê sơ bộ trên Hệ thống về đăng tải thông tin đấu thầu điện tử, đến nay có tổng số 36.495 thông báo mời thầu, 3.287 kế hoạch đấu thầu đã được đăng tải. Chỉ tính trong năm nay, Hệ thống đấu thầu điện tử đã có hơn 200 gói thầu được tổ chức thực hiện đấu thầu điện tử (từ năm 2009 - 2011 có 55 gói thầu được thực hiện thí điểm đấu thầu điện tử).

Nguồn: Báo Đấu thầu