Đấu thầu qua mạng: Viện Dầu khí VN triển khai thực hiện thí điểm gói thầu thứ 2

24/03/2011

Sau khi triển khai thành công gói thầu thí điểm đấu thầu qua mạng đầu tiên, ngày 23/3/2011, Viện Dầu khí Việt Nam chi nhánh Hà Nội tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng gói thầu “Mua sắm thiết bị văn phòng khối Cơ quan Viện theo kế hoạch năm 2011”, giá gói thầu là 229 triệu đồng, thuộc Dự án Mua sắm thiết bị văn phòng khối Cơ quan Viện theo kế hoạch năm 2011.
Được sự phối hợp và hướng dẫn của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Dầu khí Việt Nam với tư cách là Bên mời thầu đã đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu qua mạng tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn với số thông báo mời thầu: 20110300767. Gói thầu có hình thức đấu thầu là Chào hàng cạnh tranh qua mạng; sử dụng nguồn Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.
Gói thầu phát hành hồ sơ mời thầu miễn phí từ ngày 23/03/2011. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu từ 9h ngày 25/03/2011 đến 14h ngày 31/3/2011. Thời điểm mở thầu là 14h30 ngày 31/3/2011. Các nhà thầu quan tâm có thể đăng ký để nộp hồ sơ dự thầu qua hệ thống này. Để được hỗ trợ kỹ thuật khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu có thể liên hệ theo số máy: 04.32321035 để được hướng dẫn chi tiết.

Tin tức về đấu thầu qua mạng