Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Cung cấp dầu FO năm 2016
Gói thầu số TB08đ: Mua sắm 04 xe khách 47 chỗ
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"
Gói thầu số 18 "Đầu tư kết nối mạng LAN cho các đơn vị nằm ngoài trụ sở Công an tỉnh"