Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Mua sắm xuồng, máy phát điện
Gói thầu số 18 "Đầu tư kết nối mạng LAN cho các đơn vị nằm ngoài trụ sở Công an tỉnh"
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"