Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu hỗn hợp số 01: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình bao gồm xây dựng lán trại tạm để điều hành thi công
Gói thầu số 02: Khảo sát phục vụ thiết kế BVTC-DT
Gói thầu số 04: Thiết kế BVTC-DT
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đăt thiết bị toàn bộ công trình
Gói thầu số 01: Cung câp lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí, máy bơm nước sinh hoạt, máy bơm PCCC và chi phí hạng mục chung