Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đăt thiết bị toàn bộ công trình
Gói thầu số 10: Giám sát kỹ thuật thi công và lắp đặt thiết bị
Gói thầu số 02: Khảo sát phục vụ thiết kế BVTC-DT
Gói thầu hỗn hợp số 01: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình bao gồm xây dựng lán trại tạm để điều hành thi công
Gói thầu số 04: Thiết kế BVTC-DT