Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Khu dân cư mới số 1 xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 10 ngày 15/01/2018) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 26/02/2018 08:45
Khu dân cư Đồng Cửa 2, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 10 ngày 15/01/2018) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 26/02/2018 08:30
Khu dân cư mới số 1 xã Tiên Nha, huyện Lục Nam (Đăng tải trên báo đấu thầu số 10 ngày 15/01/2018) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 26/02/2018 08:15
Khu dân cư mới Đồng Đỉnh, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Đăng tải trên báo đấu thầu số 10 ngày 15/01/2018) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 26/02/2018 08:00
Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy Sở Xây dựng Quảng Bình 12/02/2018 04:30