Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Khu dịch vụ, thương mại, xây dựng nhà hàng khách sạn (Khách sạn 3 sao trở lên) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định 25/10/2018 04:30
Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa 25/10/2018 02:00
Dự án Nhà ở xã hội 2 thành phố Lạng Sơn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn 25/10/2018 02:00
Dự án Nhà ở xã hội 2 thành phố Lạng Sơn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn 25/10/2018 02:00
Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thọ Xuân 25/10/2018 09:00