Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy Sở Xây dựng Quảng Bình 27/04/2018 09:30
Khu nhà ở đô thị đồng Cả Ông Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ 27/04/2018 08:00
Khu dân cư phố chợ tại Khu nội thị số 2 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa UBND thị xã Bỉm Sơn 24/04/2018 08:00
Khu đô thị sinh thái Dream City Sở Xây dựng Hưng Yên 19/04/2018 10:00
Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (giai đoạn 2) theo hình thức PPP-hợp đồng BT Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công 16/04/2018 02:30