Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Lớp tập huấn nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư và lớp nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản cho cán bộ thuộc Công an các đơn vị, địa phương
Gói thầu mua bảo hiểm tàu Biên phòng năm 2018
Cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng ngày bệnh viện Đa Khoa huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội Bệnh viện đa khoa Huyện Hoài Đức 09/04/2018 09:00
Cung cấp dịch vụ sữa chữa, phục hồi các loại động cơ, thiết bị điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/03/2018 09:00
Mua bảo hiểm tàu Biên phòng năm 2018 (Đăng tải trên báo đấu thầu số 35 ngày 26/02/2018) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 12/03/2018 02:00