Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 8 Thi công xây dựng công trình (nền, mặt đường, công trình phụ trợ, công trình thoát nước)
Xây lắp giao thông, thoát nước
Gói thầu số 03 – Thi công xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung
Gói thầu số 03 – Thi công xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung
Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình