Trang chủ

1
THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

{{pp.publicDate | formatYear}}

{{pp.publicDate | formatDayMonth}}

{{pp.publicDate | formatHour| toUpperCase}}

{{pp.name}}

Chủ đầu tư

Bên mời thầu

{{pp.investorName}}

Tổng mức đầu tư

Giá dự toán

{{pp.investTotal | currency}} {{pp.investTotalUnit}}

Mã KHLCNT

{{pp.planNo}}-{{pp.planVersion}}

Phân loại

{{pt.name}}

Thời điểm phê duyệt

{{pp.decisionDate | formatDate}}

{{tn.bidCloseDate | formatYear}}

{{tn.bidCloseDate | formatDayMonth}}

{{tn.bidCloseDate | formatHour| toUpperCase}}

Lĩnh vực

{{cat.name}}

Bên mời thầu

{{tn.procuringEntityName}}

Hình thức lựa chọn nhà thầu

{{bf.name}}

Địa điểm thực hiện

{{tn.locations[0].districtName}}, {{tn.locations[0].provName}}

Mã TBMT: {{tn.notifyNo}}-{{tn.notifyVersion}}

Thời điểm đăng tải: {{tn.publicDate | formatDateAndH}}

Thời điểm đóng thầu: {{tn.bidCloseDate | formatDateAndH}}

Qua mạng Không qua mạng

Lĩnh vực: {{cat.name}}

Tên bên mời thầu: {{item.investorName}}

Hình thức lựa chọn nhà thầu: {{bf.name}}

Mã TBMT: {{item.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

Thời điểm đăng tải: {{item.publicDate | formatDateAndH}}

Thời điểm đóng thầu: {{item.bidCloseDate | formatDateAndH}}

Hình thức dự thầu:

Lĩnh vực: {{cat.name}}

Tên bên mời thầu: {{item.investorName}}

Hình thức lựa chọn nhà thầu: {{bf.name}}

Mã TBMT: {{item.notifyNo}}-{{item.notifyVersion}}

Thời điểm đăng tải: {{item.publicDate | formatDateAndH}}

Thời điểm đóng thầu: {{item.bidCloseDate | formatDateAndH}}

Hình thức dự thầu:

{{bnl.publicDate | formatYear}}

{{bnl.publicDate | formatDayMonth}}

{{bnl.publicDate | formatHour| toUpperCase}}

{{bnl.bidName}}

Lĩnh vực

{{cat.name}}

Tên bên mời thầu

{{bnl.procuringEntityName}}

Mã TBMT

{{bnl.notifyNo}}-{{bnl.notifyVersion}}

Hình thức dự thầu

Qua mạng Không qua mạng

Thời điểm đăng tải

{{bnl.publicDate | formatDateAndH}}

{{item.publicDate | formatYear}}

{{item.publicDate | formatDayMonth}}

{{item.publicDate | formatHour| toUpperCase}}

{{item.pName}}

Lĩnh vực

{{getNameCatByCodeCat(item.investField, listInvestFieldCAT)}}

Tên bên mời thầu

{{item.procuringEntityName}}

Địa điểm thực hiện

{{item.districtName}}, {{item.provName}}

Mã TBMT

{{item.notifyNo}}-{{item.notifyVersion}}

Dự kiến tổng mức đầu tư

{{item.investTotal | currency}} VND

Thời điểm đăng tải

{{item.publicDate | formatDateAndH}}

Loại hợp đồng

{{item?.cType}}

{{item.publicDate | formatYear}}

{{item.publicDate | formatDayMonth}}

{{item.publicDate | formatHour| toUpperCase}}

{{item?.pName}}

Hình thức LCNĐT

{{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm, listInvestFormCAT)}}

Địa điểm thực hiện

{{item.districtName}}, {{item.provName}}

Mã TBMT

{{item?.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

Cách thức dự thầu

Không qua mạng Qua mạng

Thời điểm đăng tải

{{item.publicDate | formatDateAndH}}

VIDEO TRIỂN KHAI ĐTQM

{{item.title}}

{{item.createdDate | formatDate}} {{item.viewCount}}

LỊCH KHAI GIẢNG

{{advertisement.content}}

{{file.docFileName}}

{{item.title}}

{{item.createdDate | formatDate}} {{item.viewCount}}

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Thanh toán chi phí đăng ký/duy trì

Thanh toán điện tử tại đây.

Thanh toán chi phí nộp hồ sơ dự thầu, chi phí trúng thầu, chi phí sử dụng hợp đồng điện tử

Thanh toán điện tử tại đây

Tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử tại đây

Thanh toán chi phí đăng báo đấu thầu

Thanh toán điện tử tại đây

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống và hỗ trợ xử lý sự cố về thanh toán

Xem tài liệu tại đây

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Trung tâm) xuất trước ngày 15/04/2020 đơn vị vào trang web( https://mangdauthau.vnpt-invoice.com.vn/)

    Tên tài khoản: là Mã số doanh nghiệp (số ĐKKD/MST Công ty hoặc ID đã đăng kí trên hệ thống).

    Mật khẩu: Được gửi đến email người phụ trách thầu trong lần đầu tiên xuất hóa đơn điện tử.

Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử do Trung tâm xuất sau ngày 15/04/2020 đơn vị vào trang web (http://tracuu.asiainvoice.vn/Login) trên các trình duyệt khác: Chrome, FireFox...

    - Tên tài khoản: là Mã số thuế (MST công ty hoặc ID đã đăng ký trên Hệ thống).

    - Mật khẩu: Được gửi đến email người phụ trách thầu trong lần đầu tiên xuất hóa đơn điện tử

Trường hợp quên/mất mật khẩu/mật khẩu không đúng: Đơn vị click chọn “Quên mật khẩu”. Mật khẩu mới được gửi về email của người phụ trách thầu.
Trường hợp email nhận hóa đơn khác email của người phụ trách thầu đề nghị đơn vị làm công văn thông báo gửi đến Trung tâm (Địa chỉ: Phòng 306 Nhà G, Số 06B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)

Lưu ý:

Đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin email của người phụ trách thầu để nhận hóa đơn điện tử và các thông tin liên quan khác.

Số điện thoại liên hệ: 19006126

Trân trọng!

{{umVue}}
Top 5 địa phương có tổng số gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 địa phương có tổng giá trị gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 địa phương có số gói thầu có 1 NT tham dự ĐTQM nhiều nhất
Top 5 địa phương có tổng số gói thầu ĐTQM nhiều nhất
Top 5 địa phương có tổng giá trị gói thầu ĐTQM cao nhất
Top 5 địa phương có số gói thầu có nhiều NT tham dự ĐTQM cao nhất
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Tổng số gói thầu 1030 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1012 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1008 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.6%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1416.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1314.22 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1061.55 tỷ
 • Bộ Nội vụ
 • Tổng số gói thầu 94 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 94 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 94 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 546.76 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 546.76 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 546.76 tỷ
 • Bộ Ngoại giao
 • Tổng số gói thầu 26 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 24 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 23 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.83%
 • Tổng giá trị các gói thầu 434.49 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 137.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 47.56 tỷ
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Tổng số gói thầu 134 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 105 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 105 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 305.04 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 257.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 257.87 tỷ
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Tổng số gói thầu 134 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 134 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 134 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 145.7 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 145.7 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 145.7 tỷ
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tổng số gói thầu 643 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 630 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 625 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.21%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1759.75 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1295.83 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1285.36 tỷ
 • Bộ Công Thương
 • Tổng số gói thầu 349 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 346 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 345 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.71%
 • Tổng giá trị các gói thầu 2144.96 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1014.94 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 977.93 tỷ
 • Bộ Công an
 • Tổng số gói thầu 793 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 782 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 765 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.83%
 • Tổng giá trị các gói thầu 4060.08 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 3622.14 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 3415.49 tỷ
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 203 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 201 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 200 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.5%
 • Tổng giá trị các gói thầu 546.73 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 545.94 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 545.66 tỷ
 • Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tổng số gói thầu 6 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 6 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 6 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 5.1 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 5.1 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5.1 tỷ
 • Thanh tra Chính phủ
 • Tổng số gói thầu 16 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 16 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 16 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 21.56 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 21.56 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 21.56 tỷ
 • Văn phòng Chính phủ
 • Tổng số gói thầu 54 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 54 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 54 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 54.74 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 54.74 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 54.74 tỷ
 • Văn phòng Quốc hội
 • Tổng số gói thầu 50 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 48 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 48 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 175.92 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 125.38 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 125.38 tỷ
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • Tổng số gói thầu 8 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 8 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 8 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 9.92 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 9.92 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 9.92 tỷ
 • Văn phòng Trung ương Đảng
 • Tổng số gói thầu 51 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 51 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 50 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.04%
 • Tổng giá trị các gói thầu 232.45 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 232.45 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 231.97 tỷ
 • Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Tổng số gói thầu 175 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 173 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 168 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.11%
 • Tổng giá trị các gói thầu 639.51 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 581.18 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 538.97 tỷ
 • Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 989 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 962 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 948 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.54%
 • Tổng giá trị các gói thầu 16248.1 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 13583.31 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 9652.3 tỷ
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Tổng số gói thầu 23 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 22 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 22 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 202.19 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 59.11 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 59.11 tỷ
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 • Tổng số gói thầu 70 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 70 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 66 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 94.29%
 • Tổng giá trị các gói thầu 148.76 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 148.76 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 146.56 tỷ
 • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 75 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 74 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 70 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 94.59%
 • Tổng giá trị các gói thầu 341.68 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 341.54 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 328.0 tỷ
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 254 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 252 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 252 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 723.95 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 545.27 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 545.27 tỷ
 • Uỷ ban Dân tộc
 • Tổng số gói thầu 27 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 27 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 27 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 71.02 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 71.02 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 71.02 tỷ
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 24 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 24 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 24 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 111.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 111.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 111.63 tỷ
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 10 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 9 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 90.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 21.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 21.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 20.89 tỷ
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 192 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 192 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 184 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.83%
 • Tổng giá trị các gói thầu 538.77 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 538.77 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 474.47 tỷ
 • Kiểm toán Nhà nước
 • Tổng số gói thầu 39 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 37 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 37 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 239.28 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 211.3 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 211.3 tỷ
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Tổng số gói thầu 38 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 38 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 38 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 244.64 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 244.64 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 244.64 tỷ
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 298 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 298 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 280 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 93.96%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1347.81 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1347.81 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1249.0 tỷ
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 25 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 25 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 25 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 414.67 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 414.67 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 414.67 tỷ
 • Bộ Y tế
 • Tổng số gói thầu 2269 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1987 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1780 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 89.58%
 • Tổng giá trị các gói thầu 31050.79 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 7173.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 4787.91 tỷ
 • Bộ Xây dựng
 • Tổng số gói thầu 181 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 170 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 163 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.88%
 • Tổng giá trị các gói thầu 2045.07 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1661.37 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1038.84 tỷ
 • Bộ Tư pháp
 • Tổng số gói thầu 188 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 187 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 182 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.33%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1000.2 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 999.68 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 998.07 tỷ
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Tổng số gói thầu 289 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 285 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 281 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.6%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1269.65 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1126.91 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 853.17 tỷ
 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường
 • Tổng số gói thầu 459 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 433 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 429 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.08%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1549.29 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1518.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1518.08 tỷ
 • Bộ Tài chính
 • Tổng số gói thầu 1069 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1068 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1064 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.63%
 • Tổng giá trị các gói thầu 5103.56 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 5083.79 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5083.17 tỷ
 • Bộ Quốc phòng
 • Tổng số gói thầu 4511 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4397 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 4171 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 94.86%
 • Tổng giá trị các gói thầu 16717.33 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 12792.65 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 10299.0 tỷ
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Tổng số gói thầu 55 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 53 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 53 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 649.52 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 510.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 510.63 tỷ
Top 5 bộ ngành có tổng số gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 bộ ngành có tổng giá trị gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 bộ ngành có số gói thầu có 1 NT tham dự ĐTQM nhiều nhất
Top 5 bộ ngành có tổng số gói thầu ĐTQM nhiều nhất
Top 5 bộ ngành có tổng giá trị gói thầu ĐTQM cao nhất
Top 5 bộ ngành có số gói thầu có nhiều NT tham dự ĐTQM cao nhất
 • Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 9 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 9 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 9 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 36.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 36.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 36.24 tỷ
 • Tổng công ty Thép Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 37 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 35 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 34 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.14%
 • Tổng giá trị các gói thầu 62.11 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 59.23 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 58.1 tỷ
 • Tổng công ty Lương thực miền Nam
 • Tổng số gói thầu 4 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 2 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 50.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 9.26 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 9.26 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 6.72 tỷ
 • Tổng công ty Lương thực miền Bắc
 • Tổng số gói thầu 10 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 29.54 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 29.54 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 29.54 tỷ
 • Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần
 • Tổng số gói thầu 92 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 92 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 88 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.65%
 • Tổng giá trị các gói thầu 397.39 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 397.39 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 95.82 tỷ
 • Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 68 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 68 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 62 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 91.18%
 • Tổng giá trị các gói thầu 3145.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 3145.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 407.22 tỷ
 • Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 81 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 72 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 71 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.61%
 • Tổng giá trị các gói thầu 101.2 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 90.29 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 89.55 tỷ
 • Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 196 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 194 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 192 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.97%
 • Tổng giá trị các gói thầu 940.74 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 914.46 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 914.12 tỷ
 • Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 132 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 92 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 76 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 82.61%
 • Tổng giá trị các gói thầu 3905.59 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1385.55 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 412.01 tỷ
 • Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
 • Tổng số gói thầu 6 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 25.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 34.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 17.38 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 2.9 tỷ
 • Tổng công ty Cà phê Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 7 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 7 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 6 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 85.71%
 • Tổng giá trị các gói thầu 71.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 71.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 50.48 tỷ
 • Tập đoàn Viễn thông quân đội
 • Tổng số gói thầu 637 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 637 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 627 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.43%
 • Tổng giá trị các gói thầu 4159.36 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 4159.36 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 3657.06 tỷ
 • Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 143 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 121 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 107 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 88.43%
 • Tổng giá trị các gói thầu 742.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 671.4 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 371.68 tỷ
 • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 1408 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1318 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 987 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 74.89%
 • Tổng giá trị các gói thầu 32302.63 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 6956.82 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1485.95 tỷ
 • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 860 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 849 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 813 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.76%
 • Tổng giá trị các gói thầu 8997.17 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 8170.2 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5531.48 tỷ
 • Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 384 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 379 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 366 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 96.57%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1176.81 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1097.11 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 986.18 tỷ
 • Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 2211 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 2185 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 2160 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.86%
 • Tổng giá trị các gói thầu 6765.38 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 5474.8 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 4214.12 tỷ
 • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 158 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 154 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 151 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.05%
 • Tổng giá trị các gói thầu 517.61 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 510.43 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 463.11 tỷ
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 8921 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 8854 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 8803 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.42%
 • Tổng giá trị các gói thầu 46923.2 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 43630.11 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 40893.42 tỷ
 • Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 • Tổng số gói thầu 222 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 214 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 181 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 84.58%
 • Tổng giá trị các gói thầu 460.57 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 422.28 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 383.43 tỷ
 • Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Viễn thông MobiFone
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
Top 5 tập đoàn có tổng số gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 tập đoàn có tổng giá trị gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 tập đoàn có số gói thầu có 1 NT tham dự ĐTQM nhiều nhất
Top 5 tập đoàn có tổng số gói thầu ĐTQM nhiều nhất
Top 5 tập đoàn có tổng giá trị gói thầu ĐTQM cao nhất
Top 5 tập đoàn có số gói thầu có nhiều NT tham dự ĐTQM cao nhất

2059

Tổng số gói thầu (đơn vị tính: gói)

0

Tổng giá trị gói thầu áp dụng ĐTQM (đơn vị tính: tỷ đồng)

0

Gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự nhiều nhất (đơn vị tính: nhà thầu)

0

Gói thầu có giá trị dự toán cao nhất (đơn vị tính: tỷ đồng)

0

Tỉ lệ tiết kiệm đấu thầu qua mạng (đơn vị tính: %)

Tỷ lệ gói thầu ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu phân theo lĩnh vực

Hàng hóa 58.2%

Tư vấn 2.8%

Xây lắp 8.7%

Phi tư vấn 29.7%

Hỗn hợp 0.6%

Hàng hóa

Xây lắp

Tư vấn

Phi tư vấn

Hỗn hợp

Gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự nhiều nhất (đơn vị tính: nhà thầu)

7

5

1

4

0

Gói thầu có giá trị dự toán cao nhất (đơn vị tính: tỷ đồng)

41.624.440,0

458.964.016,0

48.095.081,0

218.000.000,0

0

Thông tin đăng ký người dùng trên hệ thống

Bên mời thầu

Nhà thầu

Tổng số đăng ký

{{totalRegisterBmt}} (Đã được phê duyệt: {{totalRegisterBmtApp}})

{{totalRegisterNt}} (Đã được phê duyệt: {{totalRegisterNtApp}})

Ngày hôm qua

{{totalRegisterBmtYes}}

{{totalRegisterNtYes}}

Ngày hôm nay

{{totalRegisterBmtNow}}

{{totalRegisterNtNow}}

Thông tin lựa chọn nhà thầu trên hệ thống

Tổng số

Hàng hóa

Xây lắp

Tư vấn

Phi tư vấn

Hỗn hợp

Số lượng KHLCNT

{{totalKHLCNT}}

Số gói thầu đăng tải

{{totalTBMT}}

{{goodsTBMT}}

{{buildTBMT}}

{{adviseTBMT}}

{{nonConsultTBMT}}

{{mixTBMT}}

Đấu thầu điện tử

{{totalTBMTInternet}}

{{goodsTBMTIn}}

{{buildTBMTIn}}

{{adviseTBMTIn}}

{{nonConsultTBMTIn}}

Kết quả đấu thầu điện tử

{{totalKQLCNTIn}}

{{goodsKQLCNTIn}}

{{buildKQLCNTIn}}

{{adviseKQLCNTIn}}

{{nonConsultKQLCNTIn}}

Thông tin đấu thầu (Ngày hôm qua - Ngày hôm nay - Ngày mai)

Ngày hôm qua

Ngày hôm nay

Ngày mai

Số lượng KHLCNT đăng tải

{{totalKHLCNTYes}}

{{totalKHLCNTNow}}

Số gói thầu đăng tải trong đó đấu thầu điện tử

{{totalTBMTYes}}

{{totalTBMTInYes}}(HH: {{totalTBMTHHYes}}, XL: {{totalTBMTXLYes}}, PTV: {{totalTBMTPTVYes}}, TV: {{totalTBMTTVYes}})

{{totalTBMTNow}}

{{totalTBMTInNow}}(HH: {{totalTBMTHHNow}}, XL: {{totalTBMTXLNow}}, PTV: {{totalTBMTPTVNow}}, TV: {{totalTBMTTVNow}})

Số gói thay đổi

{{totalTBMTChangeYes}} (Trong đó, đấu thầu điện tử: {{totalTBMTChangeInternetYes}})

{{totalTBMTChangeNow}} (Trong đó, đấu thầu điện tử: {{totalTBMTChangeInternetNow}})

Số gói thầu đóng thầu trong đó đấu thầu điện tử

{{totalTBMTCloseYes}}

{{totalTBMTCloseInYes}} (HH: {{totalTBMTCloseHHYes}}, XL: {{totalTBMTCloseXLYes}}, PTV: {{totalTBMTClosePTVYes}}, TV: {{totalTBMTCloseTVYes}})

{{totalTBMTCloseNow}}

{{totalTBMTCloseInNow}} (HH: {{totalTBMTCloseHHNow}}, XL: {{totalTBMTCloseXLNow}}, PTV: {{totalTBMTClosePTVNow}}, TV: {{totalTBMTCloseTVNow}})

{{totalTBMTCloseNext}}

{{totalTBMTCloseInNext}} (HH: {{totalTBMTCloseHHNext}}, XL: {{totalTBMTCloseXLNext}}, PTV: {{totalTBMTClosePTVNext}}, TV: {{totalTBMTCloseTVNext}})

Phát hành HSMT, trong đó đấu thầu điện tử

{{totalTBMTYes}}

{{totalTBMTInYes}}(HH: {{totalTBMTHHYes}}, XL: {{totalTBMTXLYes}}, PTV: {{totalTBMTPTVYes}}, TV: {{totalTBMTTVYes}})

{{totalTBMTNow}}

{{totalTBMTInNow}}(HH: {{totalTBMTHHNow}}, XL: {{totalTBMTXLNow}}, PTV: {{totalTBMTPTVNow}}, TV: {{totalTBMTTVNow}})

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG!

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia xin thông báo tới các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu có tài khoản trên Hệ thống e-GP mới:

 

1. Để phòng tránh nguy cơ xảy ra lỗi đối với các máy tính đã cài đặt phần mềm Agent phiên bản cũ, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cần cài đặt/cập nhật phiên bản Agent mới nhất khi thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống e-GP mới.

 

2. Đối với các gói thầu chưa đóng, trường hợp nhà thầu đã tham dự thầu bằng phần mềm Agent cũnhà thầu cần rút thầu, cài đặt/nâng cấp phiên bản Agent mới nhất và thực hiện tham dự lại.

 

Lưu ý: Phiên bản agent mới nhất có tên gọi VNeGP Client Agent 1.0.1, chính thức được cập nhật công khai vào ngày 02/10/2022.

 

Các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài Hỗ trợ người dùng theo số điện thoại: 1900.6126 để được hỗ trợ.

 

Trân trọng thông báo./.