Hướng dẫn sử dụng cho Bên mời thầu / LCNDT

Bên mời thầu/ Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các bước đăng ký và cài đặt, chuẩn bị và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hướng dẫn như dưới đây.

Phần mềm VNeGP Client Agent
Hệ điều hành Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Định dạng MD5 Tải về
logo-windows Windows {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-Linux Linux {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-MacOs MacOs {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
{{item.stepName}}

{{it.name}}

{{it.name}}