Hướng dẫn sử dụng cho Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước đăng ký và cài đặt, xem thông tin và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án PPP theo hướng dẫn như dưới đây.

Phần mềm VNeGP Client Agent
Hệ điều hành Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Định dạng MD5 Tải về
logo-windows Windows {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-Linux Linux {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-MacOs MacOs {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
{{item.stepName}}

{{it.name}}

{{it.name}}