Hướng dẫn sử dụng cho nhà thầu

Nhà thầu thực hiện các bước đăng ký và cài đặt, chuẩn bị và tham dự thầu theo hướng dẫn như dưới đây. Thanh toán chi phí nằm ở phần Chuẩn bị trên HDSD.

Phần mềm VNeGP Client Agent
Hệ điều hành Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Định dạng MD5 Tải về
logo-windows Windows {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-Linux Linux {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-MacOs MacOs {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
{{item.stepName}}

{{it.name}}

{{it.name}}