Hướng dẫn sử dụng cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện các bước đăng ký và cài đặt, chuẩn bị và tham gia lựa chọn nhà đầu tư theo hướng dẫn như dưới đây.

Phần mềm VNeGP Client Agent
Hệ điều hành Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Định dạng MD5 Tải về
logo-windows Windows {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-Linux Linux {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-MacOs MacOs {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
{{item.stepName}}

{{it.name}}

{{it.name}}