Cá nhân được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Ngày cấp: {{item.issueDate | formatDate}}

Cá nhân được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Ngày cấp: {{item.issueDate | formatDate}}