Hướng dẫn sử dụng cho Đơn vị quản lý đấu thầu

Đơn vị quản lý đấu thầu thực hiện các bước đăng ký và cài đặt, chuẩn bị và quản lý đấu thầu.

Phần mềm VNeGP Client Agent
Hệ điều hành Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Định dạng MD5 Tải về
logo-windows Windows {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-Linux Linux {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
logo-MacOs MacOs {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB RAR {{ar.md5}}
{{item.stepName}}

{{it.name}}

{{it.name}}