Giới thiệu về phần mềm VNeGP Client Agent

VNeGP Client Agent là một phần mềm cài trên máy tính của người sử dụng hệ thống Đấu thầu qua mạng quốc gia để thực hiện các chức năng tải file và upload file lên hệ thống, ký số, mã hóa HSDT, giải mã HSDT.

Xin chân thành cảm ơn!

Danh sách các phần mềm VNeGP Client Agent
STT Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Tải về
{{index + 1}} {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB

Trang Trên {{pageAgentListWin.totalPages}}

STT Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Tải về
{{index + 1}} {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB

Trang Trên {{pageAgentListLinux.totalPages}}

STT Tên bộ cài Thời điểm công khai Dung lượng Tải về
{{index + 1}} {{ar.agentName}} {{ar.creationDt|formatDateAndH}} {{getFileSize(ar.files)}} MB

Trang Trên {{pageAgentListMac.totalPages}}

Hướng dẫn sử dụng
{{index + 1}}. {{item.shareName}}
STT Nội dung hướng dẫn Tiếng Việt Tiếng Anh
Video hướng dẫn