Đấu thầu điện tử
Hợp đồng điện tử
Thanh toán điện tử
Đào tạo trực tuyến
Dành cho nhà thầu, nhà đầu tư mới
Giám sát hoạt động đấu thầu
Tra cứu dữ liệu hệ thống cũ
Cơ hội với VNEPS
Nhà thầu cần biết

Tìm kiếm cơ hội đấu thầu; Tối ưu hóa công tác chuẩn bị và dự thầu, Quản lý toàn bộ hoạt động đấu thầu. Và hơn thế nữa…
Nhà đầu tư cần biết
Tìm kiếm cơ hội đầu tư, đấu thầu; Tối ưu hóa công tác chuẩn bị và dự thầu; Quản lý toàn bộ hoạt động đấu thầu. Và hơn thế nữa…
{{dataLkg?.advContentDTO?.content }}
Bạn chưa đăng ký trên Hệ thống?
Quý đơn vị là: *
A. Là đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên/ đơn vị mua sắm tập trung B. Đơn vị sư nghiệp công lập có chức năng tư vấn đầu thầu C. Không thuộc A và B
Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn sẽ ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 15/01/2024. Đề nghị các đơn vị truy cập bằng tài khoản tham gia Hệ thống mới để rà soát, kiểm tra thông tin, dữ liệu do đơn vị mình đăng tải trên Hệ thống cũ. Trường hợp cần hỗ trợ/phản ánh, vui lòng liên hệ qua Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng qua số 1900 6126

(1) Hướng dẫn tra cứu dữ liệu về đấu thầu đã công khai trên Hệ thống cũ Tại đây;
(2) Hướng dẫn tra cứu dữ liệu về đấu thầu của vai trò tham gia Hệ thống là Bên mời thầu, Nhà thầu/Nhà đầu tư trên Hệ thống cũ Tại đây;
(3) Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu/Kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các gói thầu/dự án chưa thực hiện đăng tải kết quả trên Hệ thống cũ Tại đây.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

  • Trong quá trình sử dụng, trường hợp có góp ý về chức năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), chức năng mới của Cổng thông tin điện tử của Hệ thống, lỗi của Hệ thống xin điền thông tin theo mẫu: Tại đây.
  • Từ ngày 01/06/2024, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiến hành nâng cấp, bổ sung các chức năng đáp ứng quy định của Thông tư số 07/2024/TT-BYT của Bộ Y Tế. Vui lòng xem Danh sách các chức năng đã được chỉnh sửa, bổ sung tại đây.
  • Từ ngày 26/04/2024, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiến hành nâng cấp, bổ sung các chức năng đáp ứng quy định của Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vui lòng xem Danh sách các chức năng đã được chỉnh sửa, bổ sung tại đây.
  • Từ ngày 01/01/2024, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia triển khai các tính năng nâng cấp đáp ứng quy định Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Theo đó, một số nội dung Quý đơn vị cần lưu ý vui lòng xem Tại đây.

  • Từ ngày 17/12/2023, Hệ thống triển khai bổ sung các chức năng tra cứu, quản lý thông tin và dữ liệu về đấu thầu, cụ thể bao gồm: 

   (1) Tra cứu toàn bộ thông tin về đấu thầu đã công khai trên Hệ thống (trước và sau ngày 16/9/2022); 

   (2) Sử dụng tài khoản tham gia hệ thống để tra cứu thông tin, dữ liệu BMT, NT đã đăng tải trên Hệ thống cũ; 

   (3) Đăng tải kết quả LCNT/LCNĐT đối với các gói thầu/dự án chưa đăng tải kết quả trên Hệ thống cũ. Hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây.

   Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn sẽ ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 15/01/2024. Đề nghị các đơn vị truy cập bằng tài khoản tham gia Hệ thống mới để rà soát, kiểm tra thông tin, dữ liệu do đơn vị mình đăng tải. Trường hợp cần hỗ trợ/phản ánh, vui lòng liên hệ qua Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng qua số 1900 6126
  • Từ ngày 16/11/2023, Đề nghị các đơn vị tư vấn thực hiện đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sai vai trò, không tuân thủ quy định tại khoản 1 điều 12 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, tiến hành NGAY việc rà soát và cập nhật thông tin chính xác về Chủ đầu tư/Bên mời thầu với các KHLCNT đăng sai (Hệ thống đã gửi e-mail cho các đơn vị). Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tại đây. Trường hợp các đơn vị tư vấn không tiến hành cập nhật sẽ bị khóa tài khoản tham gia trên Hệ thống theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

  • Từ ngày 22/10/2023, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) cập nhật Phần mềm VNeGP Client Agent lên phiên bản 1.0.4 với cải tiến mới:
   - Bổ sung tính năng lưu khóa mở thầu trên máy tính Bên mời thầu khi phát hành e-HSMT; Hướng dẫn chi tiết Tại đây.
   Người sử dụng vui lòng thực hiện ngay việc nâng cấp Agent để đảm bảo thực hiện đúng các thao tác liên quan đến đính kèm file và ký số trên Hệ thống. Chi tiết hướng dẫn cách cài đặt và nâng cấp Agent xem Tại đây.
  • Từ ngày 01/10/2023, nhà thầu, nhà đầu tư thanh toán: chi phí tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũ (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn chạy trên trình duyệt Internet Explorer); chi phí đăng ký; chi phí duy trì tên và dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống cũ và Hệ thống mới (tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn) cho Trung tâm qua ngân hàng theo hướng dẫn sau tại đây.
  • Từ ngày 08/09/2023, Cổng thông tin điện tử của Hệ thống triển khai 06 chức năng mới, gồm:

   (1) Chức năng Lập giá gói thầu dành cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Cơ quan có thẩm quyền;

   (2) Chức năng Hỗ trợ lập giá dự thầu dành cho Nhà thầu;

   (3) Chức năng Thống kê, giám sát hoạt động đấu thầu dành cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Đơn vị quản lý đấu thầu;

   (4) Chức năng Thống kê, giám sát hoạt động đấu thầu trên Trang chủ dành cho tất cả người dùng;

   (5) Chức năng Phân tích Chủ đầu tư/Bên mời thầu dành cho Nhà thầu;

   (6) Chức năng Tìm kiếm theo: danh mục hàng hóa, mã HS đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; tên hoạt chất, tên dược liệu, tên khoa học, tên vị thuốc cổ truyền đối với các gói thầu thuốc khi tìm kiếm Kết quả lựa chọn nhà thầu trong chức năng “Tìm kiếm nâng cao”.
  • Chi tiết hướng dẫn sử dụng xem Tại đây
  • Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia không cung cấp và không liên quan đến các tổ chức/cá nhân mời chào các dịch vụ hỗ trợ như phê duyệt nhanh, thanh toán nhanh, …. Việc phê duyệt đăng ký tài khoản, chuyển đổi tài khoản, chỉnh sửa thông tin và hỗ trợ xử lý vướng mắc của người dùng trên Hệ thống được Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia quốc gia thực hiện hoàn toàn miễn phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
  • Đối với việc đăng ký và chuyển đổi tài khoản sang Hệ thống mới, tất cả các hồ sơ đính kèm trên Hệ thống và đề nghị cập nhật thông tin tài khoản qua email (theo văn bản 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gửi đến địa chỉ hotro@muasamcong.gov.vn trước thời điểm 16h00 sẽ được xử lý trong ngày hôm đó, email được gửi sau thời điểm 16h00 sẽ được xử lý xong trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với những hồ sơ đăng ký, email gửi sau 16h ngày thứ 6 và trong ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật sẽ được xử lý vào ngày Thứ Hai của tuần kế tiếp. Trường hợp không nhận được kết quả xử lý gửi về email theo đúng thời hạn nêu trên, đề nghị Quý cơ quan thực hiện theo hướng dẫn sau để tra cứu https://tinyurl.com/tracuupheduyet.
  • Trung tâm ĐTQM quốc gia trân trọng thông báo để các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tránh mất chi phí không chính đáng, đồng thời đề nghị các đơn vị không cung cấp thông tin tài khoản cho một bên thứ ba (chưa xác định danh tính) để tránh rủi ro lộ lọt thông tin, mạo danh sử dụng tài khoản trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ không được xử lý đúng thời hạn như trên hoặc có thông tin về việc mời chào dịch vụ, đề nghị quý đơn vị phản ánh về các số điện thoại 0967.125.331 - 02432444594, e-mail ducnghia@mpi.gov.vn.
  • Các đơn vị với vai trò là nhà thầu có vướng mắc liên quan đến cách thức thanh toán và tra cứu nợ chi phí trên Hệ thống, vui lòng xem trong mục Hỗ trợ -> Hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ tổng đài 1900.6126. Trong trường hợp khoản thanh toán chưa được cập nhật phí hoặc không nhận được hoá đơn sau 7 ngày kể từ ngày thanh toán đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 024.32444722 để được hỗ trợ.
  • Đối với các đơn vị có vướng mắc về việc không đăng tải, phát hành được HSMT, E-HSMT, HSDT, E-HSDT với lý do dung lượng lớn vượt quá giới hạn Hệ thống cho phép, đề nghị liên hệ số hotline 024.3760.6345 để được hỗ trợ.
  • Trường hợp nhà thầu phát hiện ra các tiêu chí cài cắm trong HSMT hoặc E-HSMT đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dẫn đến làm hạn chế cạnh tranh, đề nghị điền thông tin chi tiết theo mẫu tại  https://tinyurl.com/246et9ht 

  Trân trọng thông báo./.

CẬP NHẬP HÌNH THỨC NHẬN MÃ XÁC THỰC ĐĂNG NHẬP

Từ ngày 1/5/2023, Hệ thống e-GP chính thức ngừng sử dụng hình thức nhận mã xác thực (OTP) qua email và chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng hình thức nhận OTP qua ứng dụng Google Authenticator. Vì vậy để không ảnh hưởng đến quá trình tham dự thầu cũng như các hoạt động khác trên hệ thống, đề nghị người dùng khẩn trương thay đổi hình thức xác thực sang hình thức nhận OTP qua ứng dụng Google Authenticator. Hướng dẫn sử dụng tại đây.
{{timeRemaining}}
ĐỂ SAU
CẬP NHẬP NGAY

Vui lòng xác nhận thông tin hóa đơn

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Nhà thầu vui lòng kiểm tra, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai sẽ được ghi trên hóa đơn điện tử