Trang chủ

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

{{pp.publicDate | formatYear}}

{{pp.publicDate | formatDayMonth}}

{{pp.publicDate | formatHour| toUpperCase}}

{{pp.name}}

Chủ đầu tư

Bên mời thầu

{{pp.investorName}}

Tổng mức đầu tư

Giá dự toán

{{pp.investTotal | currency}} {{pp.investTotalUnit}}

Mã KHLCNT

{{pp.planNo}}-{{pp.planVersion}}

Phân loại

{{pt.name}}

Thời điểm phê duyệt

{{pp.decisionDate | formatDate}}

{{tn.bidCloseDate | formatYear}}

{{tn.bidCloseDate | formatDayMonth}}

{{tn.bidCloseDate | formatHour| toUpperCase}}

Lĩnh vực

{{cat.name}}

Bên mời thầu

{{tn.procuringEntityName}}

Hình thức lựa chọn nhà thầu

{{bf.name}}

Địa điểm thực hiện

{{tn.locations[0].districtName}}, {{tn.locations[0].provName}}

Mã TBMT: {{tn.notifyNo}}-{{tn.notifyVersion}}

Thời điểm đăng tải: {{tn.publicDate | formatDateAndH}}

Thời điểm đóng thầu: {{tn.bidCloseDate | formatDateAndH}}

Qua mạng Không qua mạng

Lĩnh vực: {{cat.name}}

Tên bên mời thầu: {{item.investorName}}

Hình thức lựa chọn nhà thầu: {{bf.name}}

Mã TBMT: {{item.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

Thời điểm đăng tải: {{item.publicDate | formatDateAndH}}

Thời điểm đóng thầu: {{item.bidCloseDate | formatDateAndH}}

Hình thức dự thầu:

Lĩnh vực: {{cat.name}}

Tên bên mời thầu: {{item.investorName}}

Hình thức lựa chọn nhà thầu: {{bf.name}}

Mã TBMT: {{item.notifyNo}}-{{item.notifyVersion}}

Thời điểm đăng tải: {{item.publicDate | formatDateAndH}}

Thời điểm đóng thầu: {{item.bidCloseDate | formatDateAndH}}

Hình thức dự thầu:

{{bnl.publicDate | formatYear}}

{{bnl.publicDate | formatDayMonth}}

{{bnl.publicDate | formatHour| toUpperCase}}

{{bnl.bidName}}

Lĩnh vực

{{cat.name}}

Tên bên mời thầu

{{bnl.procuringEntityName}}

Mã TBMT

{{bnl.notifyNo}}-{{bnl.notifyVersion}}

Hình thức dự thầu

Qua mạng Không qua mạng

Thời điểm đăng tải

{{bnl.publicDate | formatDateAndH}}

{{item.title}}

{{item.createdDate | formatDateNoti}} {{item.viewCount}}

{{getContent(item.content)}}

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Thanh toán chi phí đăng ký/duy trì

Thanh toán điện tử tại đây.

Thanh toán chi phí nộp hồ sơ dự thầu, chi phí trúng thầu, chi phí sử dụng hợp đồng điện tử

Thanh toán điện tử tại đây

Tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử tại đây

Thanh toán chi phí đăng báo đấu thầu

Thanh toán điện tử tại đây

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống và hỗ trợ xử lý sự cố về thanh toán

Xem tài liệu tại đây

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Trung tâm) xuất trước ngày 15/04/2020 đơn vị vào trang web( https://mangdauthau.vnpt-invoice.com.vn/)

    Tên tài khoản: là Mã số doanh nghiệp (số ĐKKD/MST Công ty hoặc ID đã đăng kí trên hệ thống).

    Mật khẩu: Được gửi đến email người phụ trách thầu trong lần đầu tiên xuất hóa đơn điện tử.

Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử do Trung tâm xuất sau ngày 15/04/2020 đơn vị vào trang web (http://tracuu.asiainvoice.vn/Login) trên các trình duyệt khác: Chrome, FireFox...

    - Tên tài khoản: là Mã số thuế (MST công ty hoặc ID đã đăng ký trên Hệ thống).

    - Mật khẩu: Được gửi đến email người phụ trách thầu trong lần đầu tiên xuất hóa đơn điện tử

Trường hợp quên/mất mật khẩu/mật khẩu không đúng: Đơn vị click chọn “Quên mật khẩu”. Mật khẩu mới được gửi về email của người phụ trách thầu.
Trường hợp email nhận hóa đơn khác email của người phụ trách thầu đề nghị đơn vị làm công văn thông báo gửi đến Trung tâm (Địa chỉ: Phòng 306 Nhà G, Số 06B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)

Lưu ý:

Đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin email của người phụ trách thầu để nhận hóa đơn điện tử và các thông tin liên quan khác.

Số điện thoại liên hệ: 19006126

Trân trọng!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG VÀ HỖ TRỢ XỬ LÝ SỰ CỐ VỀ THANH TOÁN.

Hướng dẫn tra cứu thông tin tài khoản, khoản phí và thanh toán các khoản phí, Nhà thầu tham khảo tài liệu HSDT tại đây.

Các đơn vị là nhà thầu có vướng mắc liên quan đến thanh toán, cập nhật chi phí và hoá đơn diện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị liên hệ theo số điện thoại 024.32444722 hoặc 024.37246900 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

{{umVue}}
Top 5 địa phương có tổng số gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 địa phương có tổng giá trị gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 địa phương có số gói thầu có 1 NT tham dự ĐTQM nhiều nhất
Top 5 địa phương có tổng số gói thầu ĐTQM nhiều nhất
Top 5 địa phương có tổng giá trị gói thầu ĐTQM cao nhất
Top 5 địa phương có số gói thầu có nhiều NT tham dự ĐTQM cao nhất
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Tổng số gói thầu 1200 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1180 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1176 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.66%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1690.75 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1575.86 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1323.19 tỷ
 • Bộ Nội vụ
 • Tổng số gói thầu 105 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 105 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 105 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 553.84 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 553.84 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 553.84 tỷ
 • Bộ Ngoại giao
 • Tổng số gói thầu 32 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 30 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 29 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 96.67%
 • Tổng giá trị các gói thầu 442.35 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 145.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 55.42 tỷ
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Tổng số gói thầu 155 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 126 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 126 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 320.33 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 273.16 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 273.16 tỷ
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Tổng số gói thầu 180 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 180 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 180 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 315.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 315.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 315.24 tỷ
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tổng số gói thầu 748 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 735 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 729 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.18%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1975.57 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1511.64 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1484.61 tỷ
 • Bộ Công Thương
 • Tổng số gói thầu 396 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 393 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 391 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.49%
 • Tổng giá trị các gói thầu 2482.48 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1352.45 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1314.25 tỷ
 • Bộ Công an
 • Tổng số gói thầu 932 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 919 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 896 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.5%
 • Tổng giá trị các gói thầu 5485.42 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 4704.19 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 4456.98 tỷ
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 230 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 228 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 227 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.56%
 • Tổng giá trị các gói thầu 598.84 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 598.04 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 597.76 tỷ
 • Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tổng số gói thầu 6 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 6 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 6 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 5.1 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 5.1 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5.1 tỷ
 • Thanh tra Chính phủ
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Văn phòng Chính phủ
 • Tổng số gói thầu 65 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 65 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 65 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 193.84 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 193.84 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 193.84 tỷ
 • Văn phòng Quốc hội
 • Tổng số gói thầu 53 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 51 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 51 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 197.19 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 146.65 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 146.65 tỷ
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • Tổng số gói thầu 8 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 8 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 8 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 9.92 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 9.92 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 9.92 tỷ
 • Văn phòng Trung ương Đảng
 • Tổng số gói thầu 57 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 57 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 56 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.25%
 • Tổng giá trị các gói thầu 249.22 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 249.22 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 248.74 tỷ
 • Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Tổng số gói thầu 201 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 199 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 194 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.49%
 • Tổng giá trị các gói thầu 747.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 688.67 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 646.46 tỷ
 • Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 1074 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1047 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1032 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.57%
 • Tổng giá trị các gói thầu 17073.84 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 14409.05 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 10466.77 tỷ
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Tổng số gói thầu 29 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 28 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 28 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 205.04 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 61.96 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 61.96 tỷ
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 • Tổng số gói thầu 78 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 78 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 74 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 94.87%
 • Tổng giá trị các gói thầu 211.69 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 211.69 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 209.48 tỷ
 • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 87 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 86 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 80 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 93.02%
 • Tổng giá trị các gói thầu 368.51 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 368.37 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 352.08 tỷ
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 267 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 265 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 265 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 756.64 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 577.96 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 577.96 tỷ
 • Uỷ ban Dân tộc
 • Tổng số gói thầu 29 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 29 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 29 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 71.41 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 71.41 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 71.41 tỷ
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 211 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 211 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 202 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.73%
 • Tổng giá trị các gói thầu 674.53 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 674.53 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 536.16 tỷ
 • Kiểm toán Nhà nước
 • Tổng số gói thầu 42 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 40 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 40 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 240.04 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 212.06 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 212.06 tỷ
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Tổng số gói thầu 42 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 42 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 42 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 248.55 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 248.55 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 248.55 tỷ
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 317 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 317 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 299 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 94.32%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1429.42 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1429.42 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1330.61 tỷ
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 28 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 28 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 28 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 418.94 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 418.94 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 418.94 tỷ
 • Bộ Y tế
 • Tổng số gói thầu 2611 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 2313 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 2084 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 90.1%
 • Tổng giá trị các gói thầu 32933.76 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 7938.3 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5322.27 tỷ
 • Bộ Xây dựng
 • Tổng số gói thầu 200 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 189 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 180 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.24%
 • Tổng giá trị các gói thầu 2130.86 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1747.16 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1080.99 tỷ
 • Bộ Tư pháp
 • Tổng số gói thầu 208 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 207 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 202 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.58%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1258.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1257.97 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1256.36 tỷ
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Tổng số gói thầu 304 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 300 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 296 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.67%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1246.73 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1103.99 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 830.25 tỷ
 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường
 • Tổng số gói thầu 482 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 455 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 451 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.12%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1691.71 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1660.56 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1660.01 tỷ
 • Bộ Tài chính
 • Tổng số gói thầu 1183 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1182 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1178 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.66%
 • Tổng giá trị các gói thầu 5552.18 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 5532.41 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5531.79 tỷ
 • Bộ Quốc phòng
 • Tổng số gói thầu 5007 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4886 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 4625 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 94.66%
 • Tổng giá trị các gói thầu 19103.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 14954.05 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 11915.92 tỷ
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
Top 5 bộ ngành có tổng số gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 bộ ngành có tổng giá trị gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 bộ ngành có số gói thầu có 1 NT tham dự ĐTQM nhiều nhất
Top 5 bộ ngành có tổng số gói thầu ĐTQM nhiều nhất
Top 5 bộ ngành có tổng giá trị gói thầu ĐTQM cao nhất
Top 5 bộ ngành có số gói thầu có nhiều NT tham dự ĐTQM cao nhất
 • Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 11 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 11 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 11 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 41.09 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 41.09 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 41.09 tỷ
 • Tổng công ty Thép Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 38 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 36 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 35 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.22%
 • Tổng giá trị các gói thầu 62.61 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 59.73 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 58.6 tỷ
 • Tổng công ty Lương thực miền Nam
 • Tổng số gói thầu 4 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 2 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 50.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 9.26 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 9.26 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 6.72 tỷ
 • Tổng công ty Lương thực miền Bắc
 • Tổng số gói thầu 10 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 29.54 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 29.54 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 29.54 tỷ
 • Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần
 • Tổng số gói thầu 121 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 121 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 116 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.87%
 • Tổng giá trị các gói thầu 449.83 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 449.83 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 146.74 tỷ
 • Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 70 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 70 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 64 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 91.43%
 • Tổng giá trị các gói thầu 3159.09 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 3159.09 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 421.08 tỷ
 • Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 96 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 87 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 85 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 97.7%
 • Tổng giá trị các gói thầu 105.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 94.59 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 92.97 tỷ
 • Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 227 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 225 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 223 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.11%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1534.97 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1508.7 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1508.35 tỷ
 • Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
 • Tổng số gói thầu 6 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 25.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 34.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 17.38 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 2.9 tỷ
 • Tổng công ty Cà phê Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 7 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 7 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 6 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 85.71%
 • Tổng giá trị các gói thầu 71.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 71.87 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 50.48 tỷ
 • Tập đoàn Viễn thông quân đội
 • Tổng số gói thầu 691 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 691 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 681 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.55%
 • Tổng giá trị các gói thầu 4469.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 4469.5 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 3967.2 tỷ
 • Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 152 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 129 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 113 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 87.6%
 • Tổng giá trị các gói thầu 785.24 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 713.54 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 410.63 tỷ
 • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 1514 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 1423 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 1064 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 74.77%
 • Tổng giá trị các gói thầu 32690.65 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 7294.3 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1709.13 tỷ
 • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 959 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 946 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 905 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 95.67%
 • Tổng giá trị các gói thầu 14205.09 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 11805.76 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 6045.52 tỷ
 • Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 399 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 394 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 381 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 96.7%
 • Tổng giá trị các gói thầu 1367.02 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1287.32 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 1176.39 tỷ
 • Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 2392 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 2364 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 2336 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.82%
 • Tổng giá trị các gói thầu 7982.9 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 6649.75 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 5310.37 tỷ
 • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 162 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 158 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 155 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 98.1%
 • Tổng giá trị các gói thầu 522.15 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 514.97 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 467.65 tỷ
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 9769 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 9700 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 9647 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.45%
 • Tổng giá trị các gói thầu 51545.09 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 48147.9 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 45381.45 tỷ
 • Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 • Tổng số gói thầu 246 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 237 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 203 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 85.65%
 • Tổng giá trị các gói thầu 836.17 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 789.26 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 701.08 tỷ
 • Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 0 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 0 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 0.0 tỷ
 • Tổng công ty Viễn thông MobiFone
 • Tổng số gói thầu 140 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 98 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 81 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 82.65%
 • Tổng giá trị các gói thầu 4019.45 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 1452.83 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 438.72 tỷ
 • Tập đoàn Bảo Việt
 • Tổng số gói thầu 25 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 25 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 25 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 75.77 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 75.77 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 75.77 tỷ
 • Tập đoàn Dệt May Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 62 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 58 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 33 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 56.9%
 • Tổng giá trị các gói thầu 512.33 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 482.06 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 154.95 tỷ
 • Tổng công ty Sông Đà
 • Tổng số gói thầu 10 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 10 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 13.03 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 13.03 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 13.03 tỷ
 • Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC
 • Tổng số gói thầu 4 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 4 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 4 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 100.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 4.47 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 4.47 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 4.47 tỷ
 • Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
 • Tổng số gói thầu 1000 gói
 • Tổng gói thầu có thể áp dụng ĐTQM 900 gói
 • Tổng gói thầu áp dụng ĐTQM 800 gói
 • Tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM 99.0%
 • Tổng giá trị các gói thầu 3000.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu có thể ĐTQM 2900.0 tỷ
 • Tổng giá trị các gói thầu áp dụng ĐTQM 2800.0 tỷ
Top 5 tập đoàn có tổng số gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 tập đoàn có tổng giá trị gói thầu ĐTQM ít nhất
Top 5 tập đoàn có số gói thầu có 1 NT tham dự ĐTQM nhiều nhất
Top 5 tập đoàn có tổng số gói thầu ĐTQM nhiều nhất
Top 5 tập đoàn có tổng giá trị gói thầu ĐTQM cao nhất
Top 5 tập đoàn có số gói thầu có nhiều NT tham dự ĐTQM cao nhất

160

Tổng số gói thầu (đơn vị tính: gói)

0

Tổng giá trị gói thầu áp dụng ĐTQM (đơn vị tính: tỷ đồng)

0

Gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự nhiều nhất (đơn vị tính: nhà thầu)

0

Gói thầu có giá trị dự toán cao nhất (đơn vị tính: tỷ đồng)

0

Tỉ lệ tiết kiệm đấu thầu qua mạng (đơn vị tính: %)

Tỷ lệ gói thầu ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu phân theo lĩnh vực

Hàng hóa 58.2%

Tư vấn 2.8%

Xây lắp 8.7%

Phi tư vấn 29.7%

Hỗn hợp 0.6%

Hàng hóa

Xây lắp

Tư vấn

Phi tư vấn

Hỗn hợp

Gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự nhiều nhất (đơn vị tính: nhà thầu)

4

2

0

3

0

Gói thầu có giá trị dự toán cao nhất (đơn vị tính: tỷ đồng)

8.811.120.000,0

153.832.582.570,0

0

8.601.705.575,0

0

Thông tin đăng ký người dùng trên hệ thống

Bên mời thầu

Nhà thầu

Tổng số đăng ký

{{totalRegisterBmt}} (Đã được phê duyệt: {{totalRegisterBmtApp}})

{{totalRegisterNt}} (Đã được phê duyệt: {{totalRegisterNtApp}})

Ngày hôm qua

{{totalRegisterBmtYes}}

{{totalRegisterNtYes}}

Ngày hôm nay

{{totalRegisterBmtNow}}

{{totalRegisterNtNow}}

Thông tin lựa chọn nhà thầu trên hệ thống

Tổng số

Hàng hóa

Xây lắp

Tư vấn

Phi tư vấn

Hỗn hợp

Số lượng KHLCNT

{{totalKHLCNT}}

Số gói thầu đăng tải

{{totalTBMT}}

{{goodsTBMT}}

{{buildTBMT}}

{{adviseTBMT}}

{{nonConsultTBMT}}

{{mixTBMT}}

Đấu thầu điện tử

{{totalTBMTInternet}}

{{goodsTBMTIn}}

{{buildTBMTIn}}

{{adviseTBMTIn}}

{{nonConsultTBMTIn}}

Kết quả đấu thầu điện tử

{{totalKQLCNTIn}}

{{goodsKQLCNTIn}}

{{buildKQLCNTIn}}

{{adviseKQLCNTIn}}

{{nonConsultKQLCNTIn}}

Thông tin đấu thầu (Ngày hôm qua - Ngày hôm nay - Ngày mai)

Ngày hôm qua

Ngày hôm nay

Ngày mai

Số lượng KHLCNT đăng tải

{{totalKHLCNTYes}}

{{totalKHLCNTNow}}

Số gói thầu đăng tải trong đó đấu thầu điện tử

{{totalTBMTYes}}

{{totalTBMTInYes}}(HH: {{totalTBMTHHYes}}, XL: {{totalTBMTXLYes}}, PTV: {{totalTBMTPTVYes}}, TV: {{totalTBMTTVYes}})

{{totalTBMTNow}}

{{totalTBMTInNow}}(HH: {{totalTBMTHHNow}}, XL: {{totalTBMTXLNow}}, PTV: {{totalTBMTPTVNow}}, TV: {{totalTBMTTVNow}})

Số gói thay đổi

{{totalTBMTChangeYes}} (Trong đó, đấu thầu điện tử: {{totalTBMTChangeInternetYes}})

{{totalTBMTChangeNow}} (Trong đó, đấu thầu điện tử: {{totalTBMTChangeInternetNow}})

Số gói thầu đóng thầu trong đó đấu thầu điện tử

{{totalTBMTCloseYes}}

{{totalTBMTCloseInYes}} (HH: {{totalTBMTCloseHHYes}}, XL: {{totalTBMTCloseXLYes}}, PTV: {{totalTBMTClosePTVYes}}, TV: {{totalTBMTCloseTVYes}})

{{totalTBMTCloseNow}}

{{totalTBMTCloseInNow}} (HH: {{totalTBMTCloseHHNow}}, XL: {{totalTBMTCloseXLNow}}, PTV: {{totalTBMTClosePTVNow}}, TV: {{totalTBMTCloseTVNow}})

{{totalTBMTCloseNext}}

{{totalTBMTCloseInNext}} (HH: {{totalTBMTCloseHHNext}}, XL: {{totalTBMTCloseXLNext}}, PTV: {{totalTBMTClosePTVNext}}, TV: {{totalTBMTCloseTVNext}})

Phát hành HSMT, trong đó đấu thầu điện tử

{{totalTBMTYes}}

{{totalTBMTInYes}}(HH: {{totalTBMTHHYes}}, XL: {{totalTBMTXLYes}}, PTV: {{totalTBMTPTVYes}}, TV: {{totalTBMTTVYes}})

{{totalTBMTNow}}

{{totalTBMTInNow}}(HH: {{totalTBMTHHNow}}, XL: {{totalTBMTXLNow}}, PTV: {{totalTBMTPTVNow}}, TV: {{totalTBMTTVNow}})

CHỦ ĐẦU TƯ, BÊN MỜI THẦU, NHÀ THẦU LƯU Ý

Thời gian vừa qua, có hiện tượng một số tổ chức/cá nhân mời chào các dịch vụ hỗ trợ nhanh (có trả phí) liên quan đến đấu thầu qua mạng (ĐTQM) như đăng ký/chuyển đổi tài khoản từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) cũ sang Hệ thống mới; hỗ trợ thanh toán nhanh.

Trung tâm ĐTQM quốc gia xin thông báo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu, Trung tâm ĐTQM quốc gia không cung cấp và không liên quan đến các tổ chức/cá nhân mời chào các dịch vụ hỗ trợ ĐTQM nêu trên.

Hiện nay, việc phê duyệt đăng ký, chuyển đổi tài khoản, chỉnh sửa thông tin và hỗ trợ xử lý vướng mắc của người dùng trên Hệ thống được Trung tâm ĐTQM quốc gia thực hiện hoàn toàn miễn phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Đối với việc đăng ký và chuyển đổi tài khoản sang Hệ thống mới, tất cả các hồ sơ đính kèm trên Hệ thống và đề nghị cập nhật thông tin tài khoản qua email (theo văn bản 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gửi đến địa chỉ hotro@muasamcong.gov.vn trước thời điểm 16h00 sẽ được xử lý trong ngày hôm đó, email được gửi sau thời điểm 16h00 sẽ được xử lý xong trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với những hồ sơ đăng ký, email gửi trong ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật sẽ được xử lý trong ngày Thứ Hai của tuần kế tiếp. Trường hợp không nhận được kết quả xử lý gửi về email theo đúng thời hạn nêu trên, đề nghị Quý cơ quan thực hiện theo hướng dẫn sau để tra cứu https://tinyurl.com/tracuupheduyet.

- Trung tâm ĐTQM quốc gia trân trọng thông báo để các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tránh mất chi phí không chính đáng, đồng thời đề nghị các đơn vị không cung cấp thông tin tài khoản cho một bên thứ ba (chưa xác định danh tính) để tránh rủi ro lộ lọt thông tin, mạo danh sử dụng tài khoản trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ không được xử lý đúng thời hạn như trên hoặc có thông tin về việc mời chào dịch vụ, đề nghị quý đơn vị phản ánh về các số điện thoại 0967.125.331 - 02432444594, e-mail ducnghia@mpi.gov.vn.

- Các đơn vị với vai trò là nhà thầu có vướng mắc liên quan đến cách thức thanh toán và tra cứu nợ chi phí trên Hệ thống, vui lòng xem trong mục Hỗ trợ -> Hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ tổng đài 1900.6126. Trong trường hợp khoản thanh toán chưa được cập nhật phí hoặc không nhận được hoá đơn sau 7 ngày kể từ ngày thanh toán đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 024.32444722 để được hỗ trợ.

- Nếu các đơn vị gặp vấn đề liên quan đến lỗi chức năng khi đăng tải thông tin, tham dự thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Đơn vị vui lòng điền thông tin chi tiết vào link https://bit.ly/3yrraXE hoặc gọi số 0243.736.6112 để được hỗ trợ.

- Đối với các đơn vị có vướng mắc về việc không đăng tải, phát hành được HSMT, E-HSMT, HSDT, E-HSDT với lý do dung lượng lớn vượt quá giới hạn Hệ thống cho phép, đề nghị liên hệ số hotline 024.3760.6345 để được hỗ trợ.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện ra các tiêu chí cài cắm trong HSMT hoặc E-HSMT đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dẫn đến làm hạn chế cạnh tranh, đề nghị điền thông tin chi tiết theo mẫu tại  https://tinyurl.com/246et9ht 

Trân trọng thông báo./.