Thông báo

Tổng số 130 [ Trang 1 / 13 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 Dự thảo Quyết định công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nh... Cục quản lý đấu thầu 13/07/2018 817
2 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ... Cục quản lý đấu thầu 22/06/2018 3271
3 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định v... Cục quản lý đấu thầu 29/11/2017 3462
4 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘ... Cục quản lý đấu thầu 17/11/2017 10153
5 Biểu mẫu đóng góp ý kiến dự thảo tài liệu đào tạo về đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 04/10/2017 1388
6 Dự thảo tài liệu đào tạo đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 30/09/2017 3657
7 Dự thảo tài liệu Đào tạo giảng viên Cục quản lý đấu thầu 30/09/2017 502
8 Phiếu khảo sát đấu thầu 2017 Cục quản lý đấu thầu 03/08/2017 2034
9 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện ho... Cục quản lý đấu thầu 03/07/2017 1493
10 Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đ... Cục quản lý đấu thầu 21/06/2017 1039
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối