Thông báo

Tổng số 117 [ Trang 1 / 12 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 THÔNG BÁO ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUỐC... Cục quản lý đấu thầu 18/04/2017 1043
2 Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 3101
3 Thông báo tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Tết Nguyê... Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 1395
4 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư t... Cục quản lý đấu thầu 13/09/2016 4135
5 Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu) thông báo tuyển dụng Cục quản lý đấu thầu 12/09/2016 3765
6 Ví dụ điều kiện cụ thể của hợp đồng Fidic Cục quản lý đấu thầu 26/08/2016 1860
7 Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử của Báo Đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 16/08/2016 4428
8 Hiệu lực của thông tư số 07/2016/BKHĐT ngày 29/6/2016 về quy định chi ... Cục quản lý đấu thầu 15/08/2016 6911
9 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ ph... Cục quản lý đấu thầu 08/08/2016 1216
10 Góp ý Dự thảo mẫu hợp đồng PPP (gồm Mẫu BOT, BLT và O&M) tại Thông tư ... Cục quản lý đấu thầu 20/07/2016 1931
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối