Thông báo

Tổng số 116 [ Trang 1 / 12 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 2391
2 Thông báo tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Tết Nguyê... Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 1149
3 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư t... Cục quản lý đấu thầu 13/09/2016 3888
4 Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu) thông báo tuyển dụng Cục quản lý đấu thầu 12/09/2016 3418
5 Ví dụ điều kiện cụ thể của hợp đồng Fidic Cục quản lý đấu thầu 26/08/2016 1766
6 Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử của Báo Đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 16/08/2016 4332
7 Hiệu lực của thông tư số 07/2016/BKHĐT ngày 29/6/2016 về quy định chi ... Cục quản lý đấu thầu 15/08/2016 6741
8 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ ph... Cục quản lý đấu thầu 08/08/2016 1191
9 Góp ý Dự thảo mẫu hợp đồng PPP (gồm Mẫu BOT, BLT và O&M) tại Thông tư ... Cục quản lý đấu thầu 20/07/2016 1759
10 Thông tư số 07/2016/BKHĐT ngày 29/6/2016 về quy định chi tiết lập hồ s... Cục quản lý đấu thầu 18/07/2016 4727
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối