Thông báo

Tổng số 127 [ Trang 1 / 13 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 Biểu mẫu đóng góp ý kiến dự thảo tài liệu đào tạo về đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 04/10/2017 524
2 Dự thảo tài liệu đào tạo đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 30/09/2017 1330
3 Dự thảo tài liệu Đào tạo giảng viên Cục quản lý đấu thầu 30/09/2017 238
4 Phiếu khảo sát đấu thầu 2017 Cục quản lý đấu thầu 03/08/2017 1528
5 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện ho... Cục quản lý đấu thầu 03/07/2017 1185
6 Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đ... Cục quản lý đấu thầu 21/06/2017 669
7 Thông báo thanh toán chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cục quản lý đấu thầu 16/06/2017 7281
8 Thông báo áp dụng thanh toán điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc ... Cục quản lý đấu thầu 06/06/2017 1443
9 Dự thảo Thông tư về việc Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện hoạt ... Cục quản lý đấu thầu 11/05/2017 685
10 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng... Cục quản lý đấu thầu 04/05/2017 1505
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối