Thông báo

Tổng số 122 [ Trang 1 / 13 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đ... Cục quản lý đấu thầu 21/06/2017 148
2 THÔNG BÁO THANH TOÁN CHI PHÍ THAM GIA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Cục quản lý đấu thầu 16/06/2017 1042
3 THÔNG BÁO ÁP DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC ... Cục quản lý đấu thầu 06/06/2017 1059
4 Dự thảo Thông tư về việc Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện hoạt ... Cục quản lý đấu thầu 11/05/2017 566
5 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng... Cục quản lý đấu thầu 04/05/2017 1274
6 THÔNG BÁO ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUỐC... Cục quản lý đấu thầu 18/04/2017 2879
7 Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 3465
8 Thông báo tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Tết Nguyê... Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 1556
9 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư t... Cục quản lý đấu thầu 13/09/2016 4278
10 Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu) thông báo tuyển dụng Cục quản lý đấu thầu 12/09/2016 3901
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối