Thông báo

Tổng số 131 [ Trang 1 / 14 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/... Cục quản lý đấu thầu 07/08/2018 2764
2 Dự thảo Quyết định công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nh... Cục quản lý đấu thầu 13/07/2018 1260
3 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ... Cục quản lý đấu thầu 22/06/2018 3778
4 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định v... Cục quản lý đấu thầu 29/11/2017 3680
5 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘ... Cục quản lý đấu thầu 17/11/2017 11340
6 Biểu mẫu đóng góp ý kiến dự thảo tài liệu đào tạo về đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 04/10/2017 1446
7 Dự thảo tài liệu đào tạo đấu thầu Cục quản lý đấu thầu 30/09/2017 3921
8 Dự thảo tài liệu Đào tạo giảng viên Cục quản lý đấu thầu 30/09/2017 533
9 Phiếu khảo sát đấu thầu 2017 Cục quản lý đấu thầu 03/08/2017 2086
10 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện ho... Cục quản lý đấu thầu 03/07/2017 1544
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối