Thông báo

Tổng số 124 [ Trang 1 / 13 ]
STT Tiêu đề Cơ quan Ngày tạo Số lần xem
1 Phiếu khảo sát đấu thầu 2017 Cục quản lý đấu thầu 03/08/2017 401
2 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện ho... Cục quản lý đấu thầu 03/07/2017 795
3 Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đ... Cục quản lý đấu thầu 21/06/2017 525
4 Thông báo thanh toán chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cục quản lý đấu thầu 16/06/2017 1811
5 Thông báo áp dụng thanh toán điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc ... Cục quản lý đấu thầu 06/06/2017 1300
6 Dự thảo Thông tư về việc Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện hoạt ... Cục quản lý đấu thầu 11/05/2017 638
7 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng... Cục quản lý đấu thầu 04/05/2017 1393
8 Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc... Cục quản lý đấu thầu 18/04/2017 3008
9 Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 3568
10 Thông báo tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Tết Nguyê... Cục quản lý đấu thầu 16/01/2017 1596
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 10 Trang tiếp Trang cuối